Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Vi søker deg som:
- Har pasienten i fokus
- Er faglig trygg
- Er opptatt av høy faglig kvalitet på tjenestene
- Er omgjengelig og har evne til fleksibilitet
- Vil bidra til at kommunen når sine mål og satsningsområder
- Er løsningsorientert og har evnen til samarbeid
 
Vi tilbyr:
- Gode legeavtaler
- Godt fagmiljø og mulighet til å påvirke fremtidens helsetjeneste i Hemnes.
- Tilrettelegging for spesialiseringsløp i allmennmedisin.
- Hjelp til å skaffe bolig.
- Full barnehagedekning og svært gunstig betalingsordning
- Kommunen tilbyr i 2022 boligtilskudd for nyetablerte i Hemnes kommune

Om legetjenesten:
Kommunen har to kommunalt drevne legekontorer. Ett på Hemnesberget og ett i Korgen. Det er 3 hjemler knyttet til
hvert av kontorene. Kontorene har alt av nødvendig utstyr og er godt bemannet. Vi bruker nyeste versjon av CGM
som EPJ-løsning. Det er et godt etablert samarbeid mellom legene og de øvrige kommunale tjenestene. Det er også etablert interkommunalt samarbeid med nabokommunen Rana på flere områder.
 
Kommunen stiller pr. i dag lokaler med inventar og utstyr samt hjelpepersonell.Det påløper ingen kostnader for legene å starte i hjemmelen.
 
Arbeidsområder og arbeidsoppgaver:
Fastlegepraksis i Hemnes kommune gir deg gode muligheter for en allsidig og tilpasset praksis med gode
inntjeningsmuligheter. Allmennmedisinske kommunale oppgaver ivaretas i deltidsstillinger av fastlegene. Du forplikter
deg også til deltagelse i legevakt, både lokalt (rød respons på dagtid) og gjennom vaktsamarbeid med Rana kommune
(ettermiddag, natt, helg og høytid). Den interkommunale legevakten har pr. tiden tilstedevakt i ca 20-delt vakt, er lokalisert i nye, moderne lokaler i umiddelbar nærhet til Helgelandssykehuset Rana. Det er fast kompensasjon for vaktene. Rana legevakt skal innen årsskiftet iverksette «nordsjøturnus» natt, noe som vil medføre mindre nattarbeid for fastlegene i vaktsamarbeidet.
 
Kvalifikasjonskrav:
- Norsk autorisasjon som lege med godkjent turnustjeneste (LIS1) og rett til refusjon fra Helfo.
- God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
- Erfaring fra kommunehelsetjenesten er ønskelig, men ikke et krav.
 
Personlige egenskaper:
- Personlig egnethet vektlegges
- Brennende interesse for faget og pasientene
- Gode samarbeidsevner
- Stabilitet i arbeidsforhold.
 
 
 
 
 
Generelle opplysninger
- Stillingen krever at godkjent politiattest fremlegges før tiltredelse.
- Legg ved utdanningsdokumentasjon, autorisasjon og attester / tjenestebevis til søknaden.
- Det er ønskelig at du er spesialist i allmennmedisin eller under spesialisering, men dette er ikke et krav.
 
 
 
Søknad sendes:
Elektronisk via kommunens hjemmeside www.hemnes.kommune.no
 
Ihht off.lovens §25-andre ledd gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om
søkeren har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlista.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Hemnes kommune
Kontaktpersoner
Navn: Ellen Johansen
Tittel: Enhetsleder Helse
Telefon: 91006847
E-post: ellen.johansen@hemnes.kommune.no
Navn: Åse Valla
Tittel: Tillitsvalgt for legene
Telefon: 91667895
E-post: ase.valla@hemnes.kommune.no
Arbeidssted
Hemnesberget legekontor
Skolegate 3
8640 HEMNESBERGET