Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Kirurgisk avdeling ved Klinikk somatikk Flekkefjord har ledig stilling som gastrokirurg, med tiltredelse etter avtale.

Vi søker deg som vil kombinere en faglig utfordrende og spennende jobb med et familievennlig sørlandsliv hvor både kultur- og friluftsopplevelser finnes i umiddelbar nærhet.

Sørlandet sykehus HF (SSHF) er organisert i 6 klinikker, hvorav 3 somatiske stedlige klinikker i Flekkefjord, Arendal og Kristiansand, samt 3 tverrgående klinikker (Medisinsk service klinikk, Prehospitale tjenester og Klinikk for psykisk helse, rus og avhengighetsbehandling).

Klinikk for somatikk Flekkefjord er organisert i avdeling for kirurgiske fag (Gynekologi / Obstetrikk, Ortopedi, Kirurgi, Anestesi, Intensiv, Kirurgisk poliklinikk) og avdeling for medisinske fag (Medisinsk avdeling, Akuttmottak, Medisinsk Poliklinikk)

Les mer om hva Flekkefjord by har og tilby her og her.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

 • Poliklinikk, operasjon og sengepost.
 • Planlegge og utføre pasientrettet arbeid av forebyggende/behandlende, rehabiliterende og lindrende art.
 • Sikre kvalitet og kontinuitet i virksomheten gjennom rapportering og dokumentasjon i henhold til avdelingens rutiner og gjeldende regelverk.
 • Selvstendig ansvar og myndighet for å ivareta hele spesialistfunksjonen. Dette innebærer blant annet observasjon, vurdering, prioritering, iverksettelse og evaluering av nødvendige medisinske tiltak.
 • Undervisning og veiledningsansvar i forhold til pasient, pårørende, kollegaer, turnusleger, studenter, hospitanter og øvrig medisinsk personell i avdeling for kirurgiske fag. Plikt til å holde seg faglig oppdatert innenfor enhetens fagområde, arbeidsprosedyrer og utstyr.
 • Motivasjon av andre medarbeidere, skape engasjement. Ivareta og sikre god kommunikasjon i avdelingen.
 • Bidra til respektfull adferd i forhold til pasient og mellom ansatte.
 • Bidra i konstruktiv dialog i avdelingen med henblikk på utvikling av fag, pasientbehandling og pasientsikkerhet.  
 • Vakt etter avtale. Bakvakt for turnusleger/hjemmevakt .

Kvalifikasjoner

 • Norsk spesialistgodkjenning i gastroenterologisk kirurgi
 • Søkere må ha norsk autorisasjon som lege og beherske et skandinavisk språk både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Gode evner til både samarbeid og selvstendig jobbing
 • Jobbe i team og spille hverandre gode.
 • Faglig interesse og engasjement for spesialiteten
 • Ansvarsbevisst
 • Fleksibel
 • Personlig egnethet med fokus på samarbeid, kollegastøtte, og å ha fokus på å skape et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende overenskomst og arbeidsreglement.
 • Sykehuset kan være behjelpelig med å skaffe overgangsbolig
 • Behjelpelig med integrering i miljøet i Flekkefjord for hele familien
 • Sykehuset er i gåavstand til skoler, barnehager, fritidsaktiviteter og sentrum
 • Kurs og videre muligheter for kompetanseheving
 • Les mer om hva Flekkefjord by har og tilby her og her.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Karina Henriette Tjørve
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 38 32 51 46
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling for for kirurgiske fag, Flekkefjord
Engvald Hansens vei 6
4400 Flekkefjord
Søk på stillingen