Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Trondheim kommune ved Enhet for legetjenester og smittevernarbeid har ansvaret for tildeling av ledige fastlegehjemler og delelister. Det er for tiden 38 private legekontorer og 192 fastleger i Trondheim. 

Ved Kalvskinnet legesenter er det en ledig fastlegehjemmel fra 1. mars 2023. Avtalehjemmelen som lyses ut har for tiden et listetak på 950 innbyggere. Ny hjemmelsinnehaver vil ha mulighet til å endre listestørrelsen om ønskelig. Ny lege må godta senterets internavtale. 

Kalvskinnet legesenter er et veldrevet 5-legesenter i Trondheim sentrum og har til sammen ca. 4550 listepasienter. Legesenteret ble grunnlagt i 1992 og bruker journalsystemet CGM Allmenn. Legesenter har et veldig godt arbeidsmiljø og har stabile, dyktige og erfarne helsesekretærer. Det er gode rutiner for interne møter og deltagelse i internundervisning på senteret. Legene har vært aktive innenfor veiledning av allmennleger og undervisning av medisinstudenter.

Ny lege må godta senterets internavtale.

Det er ønskelig med oppstart i hjemmelen fra 1. mars 2023.  Endelig dato avklares med legesenteret.

HPR-nummer og minimum tre referansepersoner oppgis i søknaden. For mer informasjon, ta kontakt med senterleder Finn Høivik, telefon 926 17 984. 

Du kan lese mer om fastlegeordningen og hva det betyr å inngå individuell avtale med kommunen om avtalehjemmel på KS sin informasjonsside. Se også Forskrift om fastlegeordning i kommunene.

Arbeidsoppgaver
 • Ivareta fastlegetjeneste til pasienter på innbyggerlisten.
 • Kommunale allmennlegeoppgaver inntil 7,5 timer per uke i full kurativ praksis.
 • Det innvilges automatisk fritak av kommunale allmennlegeoppgaver det første halvåret.
 • Deltakelse i interkommunal legevakt, per i dag 1-2 vakter per måned på ettermiddag / kveld.
 • Bidra til videreutvikling av legesenteret.
Kvalifikasjoner
 • Er spesialist i allmennmedisin, godkjent allmennlege eller under spesialisering for å bli spesialist i allmennmedisin (er ferdig med LIS1 ved tidspunkt for planlagt oppstart i hjemmel)
 • Gode ferdigheter i norsk, muntlig og skriftlig.
 • Gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling.
 • God kjennskap til norsk helsevesen og erfaring fra primærhelsetjenesten i Norge som lege.
 • Erfaring fra norsk fastlegepraksis vil bli vektlagt.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Personlige egenskaper
 • Særlig interesse for allmennmedisin, både som fastlege og i kommunal allmennlegetjeneste
 • Evne til å jobbe selvstendig, men også be om råd når det er nødvendig
 • God evne til å se sin rolle som en del av et større helsevesen
 • Personlig egnethet til pasientbehandling
 • Personlig egnethet til drift av privat legesenter
 • Legekontorets preferanser vil bli tillagt stor vekt
Vi tilbyr
 • Trondheim kommune er opptatt av kvalitet i fastlegetjenesten og godt samarbeid mellom fastlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten / kommunale tjenesteområder.
 • Kommunen har jobbet med helhetlige pasientforløp for de fleste tjenesteområder. Her har fastlegen en viktig rolle.
 • Trondheim kommune og fastlegene har et velfungerende samarbeidsutvalg.
 • Trondheim kommune har for tiden fått mulighet til å tilby ALIS-tilskudd til lege i spesialiseringsløp for å bli allmennspesialist etter gitte kriterier fra Helsedirektoratet.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Trondheim kommune
Kontaktpersoner
Navn: Jarl Kristian Røbech
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 952 09 113
Navn: Hilde Lisbeth Myhre
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 911 12 763
Arbeidssted
Erling Skakkes gate 49B
7012 TRONDHEIM