Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Vi søker etter lege som er spesialist i allmennmedisin. Ved siden av god fagkunnskap, ønsker vi en lege som er interessert i å videreutvikle våre tjenester i et tverrfaglig miljø. Tilsynslege vil ha base- og store deler av arbeidet sitt på Frydenborgsenteret. Stillingen er organisatorisk tilknyttet Enhet for helse og rapporterer til enhetsleder. Faglig vil legen samarbeide med de aktuelle fagmiljøer.

Tjenesten har ansatte med høy kompetanse og fokus på fag- og tjenesteutvikling, som arbeider målrettet og systematisk for å løse oppgavene som kreves. Risør kommune har i dag totalt syv allmennleger der seks av disse er fastleger lokalisert på tre ulike legesentre. Fire av legene er spesialister i allmennmedisin, mens ytterligere to er i spesialiseringsløp (ALIS). Kommuneoverlege er spesialist innen samfunnsmedisin og psykiatri. Kommunestyret har vedtatt en samlokalisering av alle legene på Frydenborgsenteret.

Frydenborgsenteret består av til sammen 56 langtidsplasser fordelt på somatikk og demens, samt en helt ny og fremtidsrettet korttidsavdeling. Korttidsavdelingen er organisert under hjemmetjenesten. Tjenesten
benytter seg av journalsystemet Gerica.

Arbeidsoppgaver
 • Tilsynsfunksjon for pasienter på Fydenborgsenteret, herunder årskontroller, legemiddelgjennomgang samtykkevurderinger, behandlingsavklaringer og pårørende møter
 • Bistå med supervisjon, veiledning og undervisning
 • Delta i systemarbeid for å sikre kvaliteten i arbeidet og videreutvikle tjenest
Kvalifikasjoner
 • Søkere må være spesialist i allmennmedisin. Ikke-spesialister som er godkjent allmennlege, kan søk dersom kriteriene om overgangsordninger beskrevet i «Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften)» er til stede
 • Risør kommune er godkjent utdanningsvirksomhet, og vil legge til rette for spesialiseringsløp
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Dokumentert erfaring fra samhandling med ulike fag- og brukergrupper
Personlige egenskaper
 • Evne og vilje til å samhandle og gi veiledning
 • Gode ferdigheter i norsk, muntlig og skriftlig
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr
 • En utfordrende og spennende arbeidshverdag
 • Regelmessige møter med kommunens ledelse og allmennleger
 • Tilbud om deltakelse i smågrupper med de øvrige allmennleger
 • En legetjeneste i utvikling i årene fremover
 • Lønn etter avtale

Annet
Oppstart 15. desember eller etter nærmere avtale med enhetsleder
Dersom det er ønskelig formidler vi kontakt videre til fagpersoner, og dersom du er interessert er du
hjertelig velkommen til å besøke oss og få en omvisning. Ta gjerne kontakt for avklaringer.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Risør kommune
Kontaktpersoner
Navn: Hans Tomter
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: +47 920 20 078
Navn: Bjørn Haugersveen
Tittel: Enhetsleder
Telefon: +47 911 31 590
Arbeidssted
Siris vei 12
4950 RISØR