Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Ved LHL-sykehuset Gardermoen, Klinikk for rehabilitering og livsstilsmedisin, seksjon for lungerehabilitering har vi ledig en fast overlegestilling for spesialist i lungemedisin og en fast stilling for spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering. Tiltredelse 1.mars 2023/etter avtale.

LHL har i mer enn 25 år drevet avansert utredning, behandling og kompleks rehabilitering av lunge- og hjertesyke, først på Glittreklinikken og Feiringklinikken, og siden 2018 på det nye LHL-sykehuset Gardermoen. Klinikk for rehabilitering og livsstilsmedisin har 141 senger hvorav seksjon for lungerehabilitering disponerer 96 senger og hjerterehabilitering 45 senger. Vi har avtaler med alle landets helseforetak og pasientene tas inn elektivt, de fleste til 4 ukers opphold for kompleks lunge- eller hjerterehabilitering, og enkelte til 5 dagers vurderings/utredningsopphold. Vi har en avansert respirasjonsfysiologisk lab og utfører flere hundre CPET årlig, mange med invasive BT-målinger og arterielle blodgassanalyser i hvile og under belastning, i tillegg til HAST og O2-test. På seksjon for hjerterehabilitering gjøres også ekkokardiografi, Holter og arbeids-EKG. Klinikken har en aktiv søvnenhet hvor det gjøres nattlige polygrafier med påfølgende tilpasning av CPAP/BiPAP etter behov.

Seksjon for lungerehabilitering har for øyeblikket 4 spesialister i lungemedisin, 3 spesialister i allmennmedisin, 4 LIS, 1 spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering og 1 spesialist i indremedisin. Klinikken har avtale med Sykehuset Innlandet og OUS, Ullevål om utdanningsløpet for LIS i spesialiteten lungemedisin.

Sentrale arbeidsoppgaver:

Legene arbeider i totalt 9 tverrfaglige team sammen med sykepleiere, fysioterapeuter, idrettspedagoger, ergoterapeuter, kliniske ernæringsfysiologer, psykologer, sosionomer og arbeidskonsulent. Vi har en flat struktur i legeavdelingen hvor alle bidrar med sin kompetanse. Vi samarbeider godt mellom seksjonene og er kjent for å ha et meget godt arbeidsmiljø.
  • De fleste team har LIS som primærlege med overlege som supervisør.
  • Overlegene ved lungeseksjonen deltar sammen med LIS på visitt, i tverrfaglige møter, arbeider ved resp. fys. lab, bronkoskoperer, beskriver rtg. thorax, vurderer nattlige polygrafier og har ansvar for pasientene som kommer til 5 dagers vurderings-/utredningsopphold.
  • LIS og overlege deltar for tiden i 12-delt vaktordning. Overlege har mulighet til delta i konferansevaktordning/bakvaktstelefon.
Kvalifikasjoner og kompetanse:
  • Til lungeseksjonen ønsker vi godkjent spesialist i lungemedisin og fysikalsk medisin og rehabilitering.
Personlige egenskaper:
  • Trives med tverrfaglig teamarbeid, og også evne til å arbeide selvstendig.
  • Fleksibel, effektiv og løsningsorientert.
Vi tilbyr:
  • En god arbeidsplass med godt faglig og kollegialt miljø.
  • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling.
  • Gode og konkurransedyktige lønns- og pensjonsvilkår.
  • Mulighet til å jobbe ved landets fremste respirasjonsfysiologiske lab.
 
Ytterligere opplysninger om stillingene kan evt. fås ved henvendelse til:
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
LHL-sykehuset Gardermoen
Kontaktperson
Navn: Odd-Magne Fjeldstad
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 90125959
E-post: odd-magne.fjeldstadl@lhl.no
Arbeidssted
Ragnar Strøms Veg 10
2067 JESSHEIM