Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Ved Lovisenberg Diakonale Sykehus har psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) utgjort en stor og høyt prioritert del av virksomheten siden langt tilbake. Vi er stolte av at vårt fagmiljø spiller en ledende rolle i nasjonal fagutvikling innen områder som reduksjon i bruk av fysiske tvangsmidler, etablering av ambulante tilbud og måling av behandlingseffekt. Vi er langt fremme i innføring av elektroniske kartleggingsverktøy og har utviklet Lovisenberg-modellen for bruk av systematisk tilbakemeldinger www.kjernebatteriet.online

Klinikken har siden 2013 bygget et fagmiljø for mer brukerorienterte tjenester i akutt psykisk helsevern, inkludert brukerstyrte innleggelser, og vi er nå godt i gang med prosjektet «Åpen dør policy», som du kan lese mer om her: https://psykologtidsskriftet.no/reportasje/2022/05/apnet-doren-endret-kulturen


Vi har samlet tilbudet innen psykisk helsevern for voksne og TSB i Senter for psykisk helse og rusbehandling, der forskning og fagutvikling er tett integrert med den kliniske driften. Senteret omfatter døgntilbudet, så vel som det ambulante og polikliniske tilbudet til den voksne befolkningen i de bydelene som sykehuset har ansvaret for.

Nå har vi ledig 3 måneders 100 % vikariat i vår 5-døgnspost (DPS døgn-nivå) i forbindelse med en spesialistpermisjon.

Oppstart er 01.02.2023. Arbeidet vil være lokalisert i Lovisenberggata 21.

Vi kan tilby:
 • LiS undervisning i eget hus
 • Korte linjer og samarbeid mellom somatikk, rus og psykisk helse
 • Godt samarbeid internt, både med døgnavdelinger, sosialfaglig kompetanse og somatisk avdeling ved behov.
 • Et sosialt og faglig sterkt miljø med flere faste arrangementer
 • Lønn etter overenskomst og god pensjonsordning i KLP
 • Gode velferdsordninger og et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud
Arbeidsoppgaver:
 • Behandling etter behandlingsplan for pasienter innlagt elektivt og med planlagt lengde på opphold
 • Medisinskfaglige vurderinger og medisinskfaglig ansvar for egne og andre behandlers pasienter
 • Bidra med fagutvikling og kompetanseheving
Egenskaper:
 • Du evner å skape tillit og gode relasjoner
 • Du liker å ha døra åpen for kollegaer og setter pris på faglig og sosialt fellesskap
 • Du liker å ta i bruk nye metoder og verktøyer for å bidra til god behandling av våre pasienter, basert på evidensbasert praksis
 • Du evner å samarbeid med andre, bidra med kunnskap og stimulere til forandring og nytenkning
 • Du har god beslutningsevne og høy gjennomføringsevne
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Kontaktperson
Navn: Valborg Lislebø
Telefon: 993 68 808
Arbeidssted
Lovisenberggata 17
0456 OSLO