Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Vi har ledig avtalehjemmel for en selvstendig næringsdrivende fastlege ved Varna legesenter DA.
Listelengden er 1000 pasienter.
Varna Legesenter DA er et veletablert legesenter (fra 1993) med 4 fastleger og 2 ALIS.
Senteret har helt nye, meget romslige og funksjonelle lokaler. Det er et velutstyrt legesenter, inkludert  2 ultralydapparat, EKG, spirometri, utstyr til gynekologi og småkirurgi. Vi har Pridok journalsystem og Medipay betalingssystem.  legesenteret har flinke, stabile medarbeidere og godt kollegialt miljø.

Den som tilsettes må akseptere legesenterets internavtale og selskapsavtale. 

Hjemmelen er ledig fra: Etter avtale.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Moss kommune
Kontaktpersoner
Navn: Anne Lise Hagaseth
Tittel: Avdelingsleder for fastlegeordning og LIS
Telefon: 457 38 517
E-post: anne.lise.hagaseth@moss.kommune.no
Navn: Scott Meyer Morris
Tittel: Hjemmelshaver
Telefon: 469 20 249
E-post: scott_no35@hotmail.com
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Varna legesenter DA
Midtveien 1A
1526 MOSS