Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Helse Nord-Trøndelag HF består av Sykehuset Levanger, Sykehuset Namsos, DPS Kolvereid og DPS Stjørdal.  Klinikk for psykisk helsevern og rus er en gjennomgående klinikk som gir et bredt tilbud innen psykisk helsevern, rusbehandling (TSB) og habilitering av voksne. Vi har virksomhet fra Kolvereid i nord til Stjørdal i sør. Foruten lokalsykehusfunksjoner i psykisk helsevern og TSB har klinikken også regional funksjon for spiseforstyrrelser.

Klinikk for psykisk helsevern og rus etterstreber høy kvalitet og sikkerhet i arbeidet. Vi driver moderne psykisk helsevern og rusbehandling, har lav andel tvangsinnleggelser og skal være tilgjengelig for befolkningen med korte ventetider og effektiv, kunnskapsbasert behandling. Du vil møte en velorganisert klinikk med høyt ambisjonsnivå innenfor pasientbehandling og faglig utvikling. Det jobbes kontinuerlig med å holde klinikken oppdatert etter lovverk, interne og eksterne retningslinjer.

Helse Nord-Trøndelag lyser med dette ut 4 midlertidige stillinger som lege før LIS1 ved sykehuset Levanger med 6 måneders varighet.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, diagnostisering og behandling av pasienter med ruslidelser og ulike psykiske lidelser i samarbeid med spesialist.
 • Være en del av ett tverrfaglig behandlingsteam.
 • Samarbeid med annet helsepersonell i spesialist- og primærhelsetjenesten.
 • Medansvar for gode pasientforløp.
 • Deltagelse i vakttjenesten.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Meget gode ferdigheter i norsk språk, muntlig og skriftlig.

Vedkommende som får tilbud om ansettelse må legge frem tilfredsstillende politiattest (vandel), jfr Lov om helsepersonell § 20a. Ved tiltredelse skal politiattesten ikke være eldre enn 3 måneder.

Personlige egenskaper

Det er viktig for oss at du har gode evner til å holde oversikt, at du er fleksibel, ser løsninger og at du kan ta egne beslutninger i situasjoner der det er forventet. Vi ønsker oss kolleger med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner som jobber målrettet, strukturert og selvstendig. Vi verdsetter initiativ, engasjement og fleksibilitet og tillegger det stor vekt. Din evne til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer har også stor betydning for oss, og det er av stor betydning at du tar medansvar for enhetens og avdelingens totale drift og at du bidrar til et godt arbeidsmiljø. 

Vi tilbyr

 • Veiledning og teoretisk opplæring sammen med LIS1 og LIS3.
 • God opplæring.
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster.
 • Gode forsikrings- og pensjonsvilkår (KLP).
 • Bedriftsidrett.
 • Spennende arbeidsoppgaver i et tverrfaglig, faglig sterkt og trivelig arbeidsmiljø.

 

Mer informasjon

Klinikken har i dag 17 overlegestillinger, 10 LIS3-stillinger og 2-3 LIS1.
Forvakter går i 2-delt vaktordning. 

Disse seksjonene er lokalisert ved sykehuset Levanger:

 • Seksjon for akuttpsykiatri (12 senger og poliklinikk)
 • Seksjon for allmenn psykiatri (12 senger og poliklinikk)
 • Seksjon for psykoser (10 senger og poliklinikk)
 • Seksjon for alderspsykiatri (poliklinikk)
 • Seksjon for Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser (14 senger og poliklinikk)Seksjon for Avdeling rus og avhengighet (16 senger og poliklinikk)
 • Seksjon for lokal sikkerhet ( 6 senger)

Helse Nord-Trøndelag HF (helseforetak) er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte. Vi er en del av NTNU LINK som er en desentralisert del av medisinutdanningen ved NTNU. 

Levanger ligger ca. 80 km nord for Trondheim og 50 km fra sentral storflyplass (Værnes Lufthavn). Flytiden Værnes-Oslo er 1 time. Levanger kommune har godt utbygd skoleverk, et rikt kulturliv og har en variert natur mellom fjord og fjell med gode muligheter for friluftsliv og andre spennende aktiviteter for store og små.

 

Ta gjerne kontakt med avdelingsleder ved spørsmål eller for en uformell prat!


Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Nord-Trøndelag HF
Kontaktpersoner
Navn: Karin Wang Holmen
Tittel: Avdelingsleder, overlege
Telefon: 74098630
E-post: karinwang.holmen@helse-nordtrondelag.no
Navn: Anne Slungård
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 74098627
E-post: anne.slungard@helse-nordtrondelag.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinikk for psykisk helsevern og rus, Sykehuset Levanger
Kirkegata 2
7600 Levanger
Søk på stillingen