Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Tysvær kommune oppretter nå en ny fastlegehjemmel med et listetak på 800 pasienter. Både ferdige spesialister i allmennmedisin og utdanningskandidater som ønsker å starte et utdanningsløp/ALIS, oppfordres til å søke.
Stillingen vil enten være fastlønnet eller så kan aktuell søker også ha mulighet for å jobbe som selvstendig næringsdrivende.
 
Vi søker:
 • Fastlege i fast stilling med tiltredelse 01.02.2023.
 
Arbeidsoppgaver:
 • Fastlegeansvar for egne pasienter med listetak på cirka 800 pasienter, evt. høyere kun etter avtale.
 • Allmenne offentlige legeoppgaver på for eksempel sykehjem, helsestasjons- og skolehelsetjeneste, ROP-tjenesten mm, som en del av utdanningsløpet.
 • Deltakelse i interkommunal legevaktordning ved Haugesund legevakt.

Kvalifikasjoner:
 • Norsk autorisasjon som lege med full rekvisisjonsrett.
 • Spesialist i allmennmedisin, under spesialisering eller vil påbegynne denne.
 • Gode muntlig -og skriftlig fremstillingsevne.
 • Norsk språk må beherskes tilfredsstillende både muntlig og skriftlig.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Du bør være faglig interessert, positiv, serviceinnstilt og kunne jobbe selvstendig samtidig som du også må kunne jobbe i team.
 • Det er ønskelig med lege som på sikt ønsker å drive selvstendig næringsdrivende fastlegepraksis.
 • Personlig egnethet vektlegges.
 
Vi tilbyr:
 • Tilsetting i kommunal stilling som fastlege med fast lønn eller mulighet for å drive som selvstendig næringsdrivende. Kommunen har en fleksibel tilnærming. Fastlege i næringsdrift må inngå avtale om driftssamarbeid med øvrige leger ved aktuelt legesenter.
 • Kommunen er godkjent som utdanningsinstitusjon innenfor allmennmedisin. For aktuelle kandidater som ønsker å starte et ALIS forløp tilbys individuell veiledning fra veileder, deltakelse i gruppeveiledning, kollegial supervisjon og tilrettelegging for å gjennomføre kurs som del av spesialiseringsforløpet.
 • Lønn etter avtale og gjeldene regelverk
 
Arbeidssted:
 • Aksdal legesenter. Dersom ønske om stilling også ved andre legesentre i kommunen, bes dette spesifiseres i søknaden.
 
Lønnsvilkår:
Etter gjeldende avtale og regelverk
 
Slik søker du:
Spørsmål om hvordan du søker kan rettes til Servicetorget på telefon: 52 75 70 00.

Vitnemål og attester skal kun tas med til evt. intervju, og disse blir dessverre ikke returnerte.
Dersom det fremkommer i stillingsutlysningen krav om politiattest, skal det i henhold til gjeldende lovverk legges frem politiattest som ikke er eldre enn 3 måneder. Det blir tatt forbehold om at merknader på politiattesten kan føre til endring i tilbudet om stilling.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Tysvær kommune
Kontaktpersoner
Navn: Ove Andre Hansen
Telefon: +47 93216675
Navn: Synnøve Lundberg
Telefon: +47 95022513
Arbeidssted
Rådhusvegen 9
5570 AKSDAL