Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Fastlege, 100% stilling Ågotnes legesenter

Øygarden kommune har ledig fastlege stilling. Heimelen er lokalisert ved Ågotnes legekontor, ca 30 min. kjøretid frå Bergen sentrum. Det er 5 fastlegar ved fastlegekontoret. Heimelen vil bli drifta etter sjølvstendig næringsdrivande modell og har ca. 1000 pasientar på lista. Listetaket kan endrast både opp og ned etter ønskje frå heimelsinnehaver og samtykke frå kommunen. Det nyttast Infodoc journalsystem. Legekontoret er veldrevet med flinke og erfarne leger og hjelpepersonell og held til i moderne og funksjonelle lokaler. Kommunen tilbyr ALIS vilkår for fastleger i spesialisering. Kommunen tilbyr ytterligere gode betingelser som fritak for anna kommunal legeteneste og legevakt for alle fastleger. Hvis ein ønskjer å delta i legevaktordning ved Sotra legevakt vil fastlegane bli prioritert. For tida er det 18. delt vaktordning. Kommunen har og eigne ordningar mht. sjukefråvær og foreldrepermisjon for næringsdrivande fastleger. Kommunen gjer og gjenkjøpsgaranti for heimlane om aktuell lege mot formodning ikkje skulle trivast i stillinga.
Kommunen er fleksibel med omsyn til oppstartstidspunkt.
Øygarden kommune har etter kommunesamanslåinga videreført dei tilpasningar som er gjort av dei opprinnelege kommunane mht. tilleggsordningar opp mot næringsdrivande fastleger. Dette er ei medverkande årsak til at kommunen har stabil og god fastlegeordning.
Velkomen som søkjar på fastlegestilling i Øygarden kommune.
Benytt elektronisk søknadsskjema

Kvalifikasjoner:
  • Norsk autorisasjon som lege
  • Fullført LIS1 teneste
  • Gode norskkunnskaper både munnleg og skriftleg.
  • Personlig egnaheit vil bli særleg vektlagt.
 
Kontaktperson for stillingene: Kommuneoverlege Stein-Inge Stigen
Stein.stigen@oygarden.kommune.no eller tlf 55097226
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
(Nye) Øygarden kommune
Ågotnes legekontor
Kontaktperson
Navn: Stein-Inge Stigen
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 55097226
E-post: stein.stigen@oygarden.kommune.no
Søknad
Søknad merkes: Fastlege Ågotnes
Arbeidssted
Øygarden kommune
Skjergardsvegen 1376
5363 ÅGOTNES