Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Ledig vikariat for fastlege ved Midtre Gauldal legekontor

Midtre Gauldal legekontor ligger på Støren, 5 mil sør for Trondheim. En av våre leger skal ut i permisjon og vi trenger vikar i ett år fra 01.01.23. 

Om legekontoret:
• 6 legehjemler
• en stilling for LIS 1
• 4,6 årsverk for hjelpepersonell
• Kontoret benytter CGM Allmenn journalsystem
• Muligheter for hjemmekontor
• Listelengde pt. 1030 med listetak på 1075
• Kollegial fraværsdekning
• Daglegevakt (øhjelp) en dag pr. uke
• For øvrig har kommunen interkommunalt legevaktsamarbeid i Trondheimsområdet, og vikarlegen vil ha muligheter til å ta vakter på ettermiddag / kveld

Vi søker:
• Allmennlege, spesialist i allmennmedisin eller lege med gjennomført LIS 1
• Norsk autorisasjon
• Gode samarbeidsevner - evne til fleksibilitet i oppgaveløsning i samarbeid med kollegiet
• Gode norskferdigheter, muntlig og skriftlig
• Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:
• 8.2 avtale der kommunen sørger for alle driftsutgifter og beholder 75% av basistilskuddet, mens 25% utbetales til legen. Kompensasjon for fravær ved sykdom og kurs 5 dager pr. år.
Kompensasjon for kollegial fraværsdekning.
• Legekontoret er godkjent utdanningssted for LiS 3, og om ønskelig vil vi legge til rette for spesialisering i allmennmedisin.
• Avtalen inngås innenfor rammene av forskrift om fastlegeordning og avtaler mellom staten, KS og den norske legeforening.


Spørsmål om vikariatet kan rettes til enhetsleder Oddveig Børset, tlf. 95899412 eller legekontorets leder Ruth Elsbet Digre, tlf.97565100

Send pr. post til Midtre Gauldal kommune, Helse og familie, Rørosveien 11, 7290 Støren eller på epost til postmottak@mgk.no

Søknadsfrist 24.11.22
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Midtre Gauldal Kommune
Legetjenesten
Kontaktpersoner
Navn: Oddveig Børset
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 95899412
E-post: odb@mgk.no
Navn: Ruth Elsbet Digre
Tittel: Virksomhetsleder legetjenesten
Telefon: 97565100
E-post: red@mgk.no
Søknad
Søknad merkes: 22/330
Søknad sendes: Midtre Gauldal kommune
Rørosveien 11
7290 STØREN

Send søknad på mail
Last ned søknadsblankett

Arbeidssted
Støren
Rørosveien 1
7290 STØREN