Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Avdeling for radiologi Ålesund og Volda – Seksjon Radiologi Volda, er ei vel differensiert avdeling med MR, CT, ultralyd, konvensjonell radiologi. Både avdelinga, og sjukehuset ellers, har eit inkluderande og aktivt LIS-miljø.

Vi har ledig vikariat i 100% stilling som lege i spesialisering. Oppstart etter avtale med avdelingssjef.


Vi ber om at ttesterte tenestebevis frå tidlegare arbeidsgjevar, og ev. anna relevant dokumentasjon blir skanna som vedlegg til CV/søknad

Arbeidsoppgåver

 • 6-delt tilstadesvakt, med overlege i bakvakt.
 • Den som blir tilsett skal følgje program for å oppnå læringsmål som fører fram til spesialisering i radiologi

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon
 • Godkjent del 1 av spesialistutdanninga, eller turnusteneste etter gammal ordning
 • Tidlegare teneste ved radiologisk avdeling vil bli vektlagt
 • Gode norskkunnskapar, for muntleg og skriftleg kommunikasjon.

Personlege eigenskapar

 • Du er arbeids- og lærevillig
 • Du medverkar til eit godt arbeidsmiljø
 • Du trivast med teamarbeid
 • Personlege eigenskapar blir vektlagt

Vi tilbyr

 • Sterkt tverrfagleg samarbeid
 • Ein inkluderande arbeidsplass
 • Løn etter gjeldande overeinskomstar
 • Medlemskap i god offentleg pensjonsordning og fordelaktige forsikringsvilkår
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Møre og Romsdal HF
Kontaktperson
Navn: Jenni Mari Hildre Dimmen
Tittel: Avdelingssjef
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling for radiologi Ålesund og Volda, Helse Møre og Romsdal HF
Kløvertunvegen 1
6100 Volda