Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk i Askim (BUPP) er en seksjon i avdeling for barne- og ungdomspsykiatri ved Sykehuset Østfold. Seksjonen har ansvar for å utrede og behandle barn og ungdom i alder 0 - 18 år. Vi betjener 3 kommuner i Indre Østfold og holder til Askim som ligger ca 5 mil fra Oslo og ca 4 mil fra Sverige.

BUPP Askim har 21,7 årsverk, som i dag består av 2 barne- og ungdomspsykiatere, en sykepleier, 5 psykologspesialister, 5 psykologer, 4 spesialpedagoger, 3 kliniske barnevernspedagoger, en miljøterapeut og 4 merkantile samt seksjonsleder.

Vi holder til i nye Askimklinikken / Helsehuset i Askim, hvor vi er samlokalisert med blant annet DPS og TSB.
 

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av barn og unge i tverrfaglig behandlingsteam
 • Medisinskfaglige vurderinger og oppfølging av pasienter og deres familier
 • Tverrfaglig samarbeid internt og eksternt
 • Delta i fag- og kompetanse utvikling
 • Mulighet for deltakelse i vaktordning ved Ungdomspsykiatrisk seksjon, Kalnes

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Godkjent spesialist i barne- og ungdomspsykiatri
 • Erfaring fra arbeid i spesialisthelsetjenesten
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig 
 • Erfaren LIS som har kommet langt i sitt spesialiseringsløp kan bli vurdert for stillingen

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons og samarbeidsevner
 • Trives med å arbeide tverrfaglig og i team
 • Godt humør 
 • Personlig egnethet  

Vi tilbyr

 • En spennende og krevende stilling i et godt tverrfaglig miljø med høy kompetanse
 • Ved forskningskompetanse, eller ønske om å utvikle forskningskompetanse, vil det kunne legges til rette for å kombinere forskning og klinisk arbeid
 • Mulighet for å delta i avdelingens forskningsgruppe 
 • Fleksibilitet i arbeidssituasjonen
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Engasjerte og hyggelige kollegaer 
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

 

Etter helsepersonelloven § 20a er det krav om politiattest ved tilsetting. 

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.
 
Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Østfold HF
Kontaktpersoner
Navn: Thomas Øye
Tittel: overlege
Telefon: 69 86 47 01
E-post: Thomas.Oye@so-hf.no
Navn: Inger Synøve Østeby
Tittel: seksjonsleder
Telefon: 95 48 01 60
E-post: inger.osteby@so-hf.no
Arbeidssted
Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Askim
Sykehusgata 2
1807 Askim