Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Pasientrettet legevirksomhet inkludert undervisning. Erfaring fra tverrfaglig spesialisert rehabilitering er en fordel.  se www.skogli.no

FAST STILLING LEGE

Hovedoppgave:
• Utføre pasientrettet legevirksomhet inkludert
undervisning.
• Bidra i et tverrfaglig samarbeid rundt pasienten.
• Være bidragsyter for hele rehabiliteringsforløpet
samt faglig drift av tilbudet.
• Fordel med formell kompetanse eller erfaring innen
revmatologi.

Generelt:
• Ha adekvate generelle medisinskfaglige kunnskaper
og være oppdatert og interessert i rehabilitering.
• Erfaring fra tverrfaglig spesialisert rehabilitering
er en fordel.
• Gode evner til å arbeide i tverrfaglige team
• Lønn etter avtale.
• Stillingsstørrelsen kan forhandles.

Skogli har avtale med Helse Sør-Øst bl.a. innen
følgende delytelser:

• Brudd, slitasjeskader – inkludert ortopedi.
• Revmatologiske sykdommer.
• CFS/ME.
• Hjerneslag.
• Hjertesykdommer.
• Kroniske muskel- og bløtdelssmerter.
• Komplekse sammensatte lidelser, inkl. long covid.
• Rehabilitering med arbeid som mål.

For mer informasjon kontakt avd. overlege. Allan Fjelmberg 61249100 eller allfje@skogli.no.

Søknaden sendes pr. epost til avd. overlege Allan Fjelmberg; allfje@skogli.no.

Form mer informasjon om Skogli, se Skogli.no.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS
Kontaktperson
Navn: Alf Magne Foss
Tittel: Direktør
Telefon: 61 24 91 50
E-post: alffos@skogli.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Fr. Colletts veg 13
2614 LILLEHAMMER