Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Arbeidsoppgaver
 • Medisinskfaglig behandlingsansvar for den enkelte pasient jfr. Helsepersonelloven
 • Delta i kvalitets- og fagutvikling
 • Ta del i opplæring og veiledning 
 • Veiledning, undervisning og informasjon til pasienter og pårørende samt pårørendesamtaler
 • Dokumentasjon i bl.a. fagsystemet Gerica
Kvalifikasjoner
 • Autorisert lege i Norge
 • Fullført turnustjeneste/LIS 1 er en forutsetning for å kunne jobbe som klinisk lege i kommunen utover 1 år
 • Må være spesialist i allmennmedisin, godkjent allmennlege, under spesialisering i allmennmedisin, villig til å starte spesialisering i allmennmedisin, eller ha annen
  relevant godkjent legespesialitet
 • Må beherske norsk (evt. annet skandinavisk språk) skriftlig og muntlig
 • Ønskelig med relevant arbeidserfaring
Vi søker deg som ønsker å:
 • Ha fokus på kvalitet, gode rutiner og pasientrettigheter
 • Ha tett samarbeid med leder / sykepleier på hver avdeling
 • Bidra til kvalitetsforbedring og videreutvikling av tjeneste
 • Være en bidragsyter i undervisning og veiledning
 • Vise gode samhandlings- og kommunikasjonsevner
 • Personlig egnethet vektlegges
Vi tilbyr
 • God pensjonsordning med lånemuligheter
 • Konkurransedyktig lønn
 • ALIS ordning
 • Tilbud om relevant videreutvikling/utdanning
 • Mulighet for barnehageplass for ansattes barn
 • Personalhytte
 • Inntil 2 års tjeneste i stillingen kan inngå i spesialisering i allmennmedisin
Annet
Gjesdal kommuner legger til grunn Smart Gjesdal i alt vi gjør, og ansatte utfordres til å sette seg inn i hva dette vil innebære i sin stilling. Smart Gjesdal betyr kort at vi jobber for å ta vare på nåtiden samtidig som vi legger forholdene til rette for fremtiden, gjennom å tenke bærekraft for folk, miljø og økonomi. 
Gjesdal kommune ønsker gjennom satsing på utvikling av en heltidskultur - å fremme kvaliteten for den enkelte bruker, skape en mer fremtidsrettet og effektiv organisasjon - å legge til rette for ett godt arbeidsmiljø og forutsigbarhet for den enkelte medarbeider.
Gjesdal kommune ønsker større mangfold, og vil oppfordre alle kvalifiserte til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne, kultur og tenkemåte. Vi ser dette som viktig for nytenkning, utvikling og kvalitet i tjenestene våre.
Ansettelse etter gjeldende regler og tariffavtaler. I stillinger der politiattest kreves skal denne leveres (ikke eldre enn 3 mnd.) ved tiltredelse i stillingen.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Gjesdal kommune
Kontaktpersoner
Navn: Hilde Frafjord
Tittel: Virksomhetsleder
Telefon: 470 31 093
E-post: hilde.frafjord@gjesdal.kommune.no
Navn: Nina Ihle Hadland
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 47708346
E-post: NinaIhle.Hadland@gjesdal.kommune.no
Arbeidssted
Ålgård
Rettedalen 1
4330 ÅLGÅRD