Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

DPS Øvre Romerike, seksjon døgn har nå ledig vikariat som lege, med varighet på 3 mnd. Vi ønsker deg velkommen til et engasjerende fagmiljø med stort fokus på samarbeid og tverrfaglig teamarbeid.

DPS Seksjon døgn er organisert under DPS Øvre Romerike som er ett av fem distrikts psykiatriske sentre i Divisjon psykisk helsevern ved Akershus universitetssykehus HF.


DPS  døgn sin kjernevirksomhet er utredning/diagnostikk og behandling av psykisk lidelser hos personer over 18 år, som er i behov av døgninnleggelse.

Seksjonen er tverrfaglig sammensatt bestående av psykiater, lege, psykolog, psykiatriske sykepleiere og vernepleiere, hjelpepleiere og miljøterapeuter, og vi jobber i team rund pasientene.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Arbeidsoppgaver

Klinisk arbeid med pasienter, vurdering, utredning og behandling i tråd med overordnede krav og nasjonale føringer.

Delta i inntaksarbeid

Delta i daglig behandlingsmøte i seksjonen

Samarbeid med pårørende

Samarbeid med andre seksjoner, avdelinger og med 1 linjetjenesten

Forholde seg til gjeldende føringer fra divisjonen

Kvalifikasjoner

Norsk autorisasjon som lege

Behersker norsk muntlig og skriftlig

Gode datakunnskaper

Personlige egenskaper

Selvstendig og initiativrik

Liker å jobbe i team

Fleksibel og ha vilje til godt samarbeid på alle nivåer

En god lagspiller og bidrar til et godt arbeidsmiljø

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

Gode muligheter for faglig utvikling

Vi har ukentlige legemøter

Ukentlig internundervisning

Sentral beliggenhet på Jessheim, med kort avstand til offentlig kommunikasjon

Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud    

Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Stine Oliversen
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 92406670
Hjemmeside
Arbeidssted
DPS Øvre Romerike seksjon døgn 
Henrik Bulls veg 123
2052 Jessheim