Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Gjøvik kommune har ca 30 000 innbyggere, beliggende 13 mil nord for Oslo. Byen er universitetsby med NTNU Gjøvik som har ca 4000 studenter, har sykehus og et mangfoldig næringsliv. Det er et godt kultur-, musikk-, og fritidstilbud og flotte friluftsarealer med milelange stier og skiløyper i skogsterreng.

Gjøvik kommune har nå ledige fastlegehjemler ved Gjøvik legesenter. 

Beskrivelse av arbeidsstedet:
 • Gjøvik Legesenter er et kommunalt drevet legesenter i Gjøvik sentrum, med tilhold i store og gode lokaler
 • Legesenteret er velutstyrt og har dyktige helsesekretærer
 • Legesenteret har 7 fastlegehjemler med 8.2 avtaler, dvs at kommunen drifter legekontoret og har personalansvar for hjelpepersonell
 • Legene har kollegial fraværsdekning for hverandre ved kurs, i ferier o.l.
 • Legesenteret benytter CGM som journalsystem
 • Den ledige hjemmelen har listelengde på 1100 pasienter
 • Hjemmel kan tiltres uten etableringskostnad / uten goodwill
Arbeidsoppgaver:
 • Utøvende legetjenester som fastlege i følge lovverk
 • Deltakelse i Gjøvik interkommunale legevakt med tilhold på Gjøvik Sykehus etter gjeldende avtaler
 • Ingen tilpliktet bistilling ved oppstart
 • Kollegial fraværsdekning innad på legekontoret i ferie og annet fravær
Kvalifikasjoner:
 • Søker må være spesialist i allmennmedisin, godkjent allmennlege eller en utdannelseskandidat i allmennmedisin LIS3/ALIS
 • Søker må beherske norsk skriftlig og muntlig, og ha norsk autorisasjon, med godkjenning for arbeid i fastlegepraksis og legevakt med rett til regusjon fra Helfo
 • Kjennskap til norsk helsevesen og helselovgivning
 • Det vil bli lagt vekt på personlige egenskaper og egnethet
 • Relevant erfaring fra kommunehelsetjenesten/allmennpraksis er en fordel
 • Krav om godkjent politiattest 
Vi kan tilby:
 • Et allmennlegemiljø med både unge leger i ALIS-forløp og erfarne spesialister i allmennmedisin
 • Detaljerte ALIS-avtaler som beskriver spesialiseringsforløpet og hva det gis tilskudd til og utgiftsdekning for
 • Veiledning fra spesialist i allmennmedisinog samt løpende supervisjon i klinisk hverdag
 • Kommunen har egen stilling for utdannelsesansvarlig kommunelege 
 • Ved næringsdrift kompensasjonsordning for fravær grunnet barns sykdom
 • Kommunal tilsetting med fastlønn / fastlønn med andel av omsetning som alternativ til privat næringsdrift
Unntatt offentlighet må begrunnes:
Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11. Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste.

Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad sendes:
Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. 

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Gjøvik kommune
Kontaktpersoner
Navn: Bjørnar Eidsvik
Tittel: Tjenesteleder helse
Telefon: + 47 94161355
Navn: Laila Lambrecht
Tittel: Utdanningsansvarlig kommuneoverlege
Telefon: +47 99703963
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Gjøvik legesenter
Fahlstrøms plass 1
2801 GJØVIK
Mer om arbeidsgiver

Gjøvik kommune har 30.000 innbyggere, beliggende 13 mil nord for Oslo. Byen er universitetsby med NT...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image