Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Medisinsk klinikk er den største somatiske klinikken ved St. Olavs hospital. Majoriteten av pasientene innlegges som øyeblikkelig hjelp via sykehusets akuttmottak. Klinikken har mer enn 7500 innleggelser per år og består av syv avdelinger.

Vi har ledig fast stilling tilhørende Avdeling for hjerneslag. Avdelingen har forskningsaktivitet og vi har utviklet en
behandlingskjede for slagrammede fra akuttbehandling og fram til pasienten er
tilbakeført til et aktivt liv, som oftest i eget hjem. Avdelingen er Midtnorsk Slagsenter med
spesialister både i indremedisin og nevrologi. 

Avdelingen mottar alle
pasienter med akutt hjerneslag i det tidligere Sør- Trøndelag, samt pasienter
med hjerneslag fra hele Midt-Norge og Helgeland som har behov for høyspesialisert
behandling . Avdelingen er en av de største slagavdelinger i Norge med 19
senger, poliklinikk og tidlig støttet utskrivningsteam.
 

Arbeidsoppgaver

- Utredning, behandling og oppfølging av pasienter
- Bidra faglig gjennom internundervisning, veiledning og teamarbeid
- Bidra i undervisning av medisinstudenter og studenter i helsefag
- Bidra i avdelingens forskningsaktivitet
- Bidra i Klinikkens fagutviklingsarbeid gjennom arbeid med faglige prosedyrer etc.
- Deltakelse i indremedisinsk vaktordning

Kvalifikasjoner

- Norsk autorisasjon som lege og godkjent turnus-/LIS del 1
- Beherske norsk språk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

- Du kommuniserer godt med pasienter og medarbeidere
- Evne til å samarbeide på tvers av profesjoner og yrkesgrupper
- God arbeidskapasitet, selvstendighet og beslutningsdyktighet
- Ta ansvar for egen kompetanse og faglig utvikling
- Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

- Spennende arbeidsplass med godt miljø og kompetente kolleger
- Gode muligheter for forskning og undervisningsarbeid
- Interessant og utfordrende klinisk arbeid
- Lønn i henhold til gjeldende overenskomst og medlemskap i
pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
St. Olavs hospital HF
Kontaktpersoner
Navn: Hanne Ellekjær
Tittel: Avdelingssjef og overlege ved Avdeling for hjerneslag
Telefon: 72575494
E-post: hanne.ellekjer@stolav.no
Navn: Kristin Andersen Walle
Tittel: Personalrådgiver, Medisinsk klinikk
Telefon: 92060979
E-post: Kristin.Andersen.walle@stolav.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk klinikk, St. Olavs hospital
Prinsesse Kristinas gate 3
7030 Trondheim
Søk på stillingen