Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

DPS Vestfold i Klinikk psykisk helse og avhengighet (KPA) er lokalisert i Sandefjord og
Larvik, og på Nøtterøy og Granli i Tønsberg. Opptaksområdet har tilsvarende ca.
230.000 innbyggere. Avdelingen har ca. 275 årsverk fordelt på ca. 350 ansatte,
inklusiv 28 overleger og 16 leger i
spesialisering, samt 37 psykologspesialister og 50 psykologer under
spesialisering. DPS Vestfold har to allmenpsykiatriske poster i Larvik og Sandefjord, en psykosepost på Nøtterøy og syv poliklinikker fordelt på flere
lokasjoner, i tillegg til to seksjoner for kontortjenester.

Vi ønsker oss leger med interesse for psykiatri. En som ser sammenhengen mellom psykisk og fysisk helse, og som kan følge opp pasienters fysiske helse mens de er i utredning og behandling ved DPS. Som lege i DPS vil du kunne få verdifull arbeidserfaring som lege mens du venter på turnusplass (LIS 1 stilling). Det kan også dekke behov for sideutdanning i andre spesialiteter.

Ved DPS Vestfold har vi som mål å mobilisere pasientens ressurser og styrke
mestringsmulighetene. Som forutsetning for dette ønsker vi å skape en felles
forståelse hos pasient og behandler omkring pasientens psykiske lidelse og mål
for utredning og behandling, som kan danne basis for et gjensidig forpliktende
samarbeid. Vi har fokus på at utrednings- og behandlingsforløpet skal være
forutsigbart for pasienten, og at utredningen derfor skal være strukturert og
behandlingen foregå på et kunnskapsbasert grunnlag i tråd med anerkjente
normer.   

DPS Vestfold prioriterer deltakelse i forskningsprosjekter, og deltar aktuelt i 4 prosjekter.

Vi har ledig 2 x 100 % stillinger: 1 fast stilling og 1 vikariat som legevikar/LIS 3 ved DPS Vestfold psykosepoliklinikken, Larvik. Vikariatet har varighet på 6 mnd, med muligheter for forlengelse.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, diagnostisering og behandling av pasienter med ulike psykiske lidelser og ruslidelser i samarbeid med spesialist
 • Være en del av et tverrfaglig behandlingsteam
 • Selvmords- og voldsrisikovurderinger
 • Somatiske vurderinger av egne pasienter og legeoppgaver for andre yrkesgruppers pasienter
 • Deltakelse i LIS 3 undervisningsplan
 • Etablere og ivareta god samhandling internt i avdelingen og med eksterne samarbeidspartnere
 • Følge føringer som ligger i at avdelingen er godkjent utdanningsinstitusjon
 • Følge føringer gitt i nasjonale retningslinjer og interne prosedyrer

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som lege
 • Godkjent medisinsk embetseksamen eller tilsvarende
 • Interesse for psykiatri
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig for forsvarlig yrkesutførelse
 • God forståelse for norsk helsevesen
 • Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge

Personlige egenskaper

 • Strukturert, nøyaktig og selvstendig
 • Pasientorientert
 • Utviklingsorientert og god evne til å forvalte en faglig grunntenkning over i målrettet og avgrenset utredning og behandling
 • Det forutsettes at den som ansettes kan arbeide stabilt, fleksibelt, selvstendig og håndterer høyt tempo
 • Å være ansvarsbevisst og beslutningsdyktig er en nødvendighet i stillingen
 • Den som ansettes forutsettes å holde seg faglig oppdatert
 • Personlig egnethet og gode relasjonelle egenskaper vektlegges

Vi tilbyr

 • En tydelig faglig- og verdiorientert grunntenkning
 • En spennende jobb i et positivt og aktivt fagmiljø i DPS Vestfold

Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning. Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold HF
Kontaktperson
Navn: Kristine Sverdrup
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 93439871
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Sykehuset i Vestfold HF, DPS Vestfold
Kristian Fredriks vei 10
3257 Larvik