Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Tana kommune har legesamarbeid med Nesseby kommune.  
Med forbehold om kommunestyrets vedtak søker vi etter to legevaktsleger i Nordsjøturnus med 2 uker intenvis legevakt etterfulgt av fire friuker.  

Arbeidsoppgaver
Legevakt med tilsyn med øyeblikkelig hjelp døgnplass på sykeavdelingen.   
Legevaktslege i Nordsjøturnus arbeider intensivt i 2 uker etterfulgt av fire uker fri.  Det må påregnes 10 vakter inkludert 2 helgevakter i arbeidsperioden.

Arbeidet er svært variert og den store avstanden til sykehus medfører også behandling av mer akutte problemstillinger enn det som ofte er alminnelig i allmennpraksis, blant annet under innleggelse på sykestue. Tana legesenter samarbeider tett med Tana sykestue som er i samme lokale som legestasjonen. Sammen med ambulansetjenesten er Tana legesenter og Tana sykestue ansvarlig for akutt medisinsk beredskap. Vi har gjennom dette samarbeidet et godt utstyrt helsesenter.   
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Tana kommune
Kontaktpersoner
Navn: Lillian Saua
Tittel: konst. virksomhetsleder
Telefon: 46400341
E-post: lillian.saua@tana.kommune.no
Navn: Kjell Magne Johnsen
Tittel: kommuneoverlege
Telefon: 45517700
E-post: kmj@tana.kommune.no
Arbeidssted
Tana Legesenter
Maskevarreveien 1
9845 TANA