Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Hei –
Har du lyst på en jobb som gir deg utfordringer, spenning og glede? Ønsker du å utøve din spesialitet som kardiolog i et solid fagmiljø og med varierte og utviklende utfordringer?
 
Medisinsk avdeling ved Sykehuset Levanger sørger for spesialisthelsetjenester til omlag 100 000 innbyggere, videre «fylkes»-funksjoner i nordlige del av Trøndelag (tidligere Nord-Trøndelag fylke, 140.000 innbyggere). For hjerteseksjonen innebærer det bl.a. ansvar for[TG1] [TG2]  pacemakerinnleggelser, voksne med medfødte hjertefeil og tidlig postoperativ fase etter hjerteoperasjoner (v/St. Olavs hospital).
Medisinsk avdeling er seksjonert og tilbyr også utdanningsvirksomhet for LiS 2/3 i indremedisin, blodsykdommer, endokrinologi, fordøyelsessykdommer, geriatri, hjertesykdommer, lungesykdommer og nyresykdommer. Infeksjonssykdommer vil komme på plass i løpet av 2022. I tillegg har vi utdanningsvirksomhet for medisinstudenter fra NTNU (utplassering og NTNU-link) 3-5. år studieår, samt utenlandsstudenter som hospiterer.
 
Hjerteseksjonen disponerer 11 senger, samt at avdelingens medisinske overvåkningsenhet har 5 senger. Vi utgjør per i dag 3 overleger og 3 LIS2/3, samt en rekke dedikerte sykepleiere på sengepost og poliklinikk.
Vi har en utstrakt og variert dagbehandlings- og poliklinisk aktivitet som bl.a. inkluderer ekkokardiografi, MR av hjertet, myokardscintigrafi og CT-coronarangiografi. Vi har dyktige sykepleiere som bidrar sterkt inn i en veldrevet hjertesvikt- og pacemakerpoliklinikk, samt onkokardiologisk oppfølging.
Seksjonen deltar også aktivt inn i forskningsprosjekter og har kandidater i PhD-løp.

Arbeidsoppgaver

 • Utrede og behandle pasienter med kardiologisk sykdom, ved poliklinikk, dagbehandling og sengepost
 • Undervisning, rådgivning og veiledning for medarbeidere i avdelingen og sykehuset for øvrig, samt førstelinjetjenesten og andre eksterne samarbeidspartnere.
 • Klinisk veiledning, internundervisning og andre oppgaver knyttet til utdanningen av spesialister i kardiologi

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Spesialist i kardiologi  
 • God i norsk muntlig og skriftlig kommunikasjon     

Personlige egenskaper

 • Evne til god samhandling med kollegaer, pasienter og pårørende
 • Evne til å bidra positivt til et faglig og godt miljø
 • Gode samarbeidsevner og personlig egnethet vektlegges
 • Motivasjon og interesse for fagfeltet

Vi tilbyr

 • 1 års vikariat med mulighet til forlengelse, evt fast stilling.
 • Spennende faglige utfordringer med utredning av de fleste kardiologiske diagnoser.
 • Engasjerte kolleger med stor interesse for faget.
 • Det legges til rette for faglig utvikling i form av deltagelse på kurs, seminar og forskning. HUNT forskningssenter ligger like i tilknytning til sykehuset.
 • Fokus på et godt arbeidsmiljø med nært samarbeid mellom de ulike faggruppene på avdelingen, inkl jobbglidning med sykepleiedrevet poliklinikk.
 • Arbeidstid: Kl 07:45-16:00. Muligheter for deltagelse i vakt og kveldspoliklinikk.
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster og avtale.
 • Medlem i pensjonsordningen, 2 % pensjonstrekk, gruppeliv og ulykkesforsikring.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Nord-Trøndelag HF
Kontaktpersoner
Navn: Carl Platou
Tittel: Klinikkleder
Telefon: 74098206
E-post: carl.platou@hnt.no
Navn: Torbjørn Graven
Tittel: Seksjonsoverlege kardiologi
Telefon: 74098206
E-post: Torbjorn.Graven@helse-nordtrondelag.no
Navn: Solfrid Romundstad
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 74098206
E-post: solfrid.romundstad@helse-nordtrondelag.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinikk for Medisin og rehabilitering, Klinikk for medisin og rehabilitering, Sykehuset Levanger
Kirkegata 2
7600 Levanger