Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Akershus universitetssykehus HF (Ahus) er Norges største akuttsykehus, lokalisert i et moderne sykehusbygg beliggende på Lørenskog og med en rekke desentraliserte funksjoner. Vi er lokal- og områdesykehus for drøye 10 % av landets befolkning, og har et raskt voksende forskningsmiljø innen medisin og helsefag. Som universitetssykehus er vi opptatt av å utvikle fremragende forskningsmiljøer som bidrar til å gjøre en forskjell for våre pasienter. Sykehuset ligger i landlige omgivelser, med gode rekreasjonsmuligheter og et rikelig kulturtilbud, like i nærheten av Oslo.

Medisinsk avdeling forskning er organisert i Medisinsk divisjon ved Ahus som er av sykehusets største, med 17 ulike avdelinger og ca. 2000 årsverk. I tillegg til alle tradisjonelle fagavdelinger har divisjonen også ansvar for akuttmottak, medisinsk overvåkning og kliniske fellesfunksjoner.


Nå søker vi avdelingsleder til å lede Medisinsk avdeling forskning
Vi ønsker deg som har god forskningskompetanse og samtidig evner å samarbeide og se helheten i en kompleks og mangfoldig virksomhet. Du er en tydelig leder, med strategisk teft, samtidig som du har blikk for effektiv daglig drift og gode kommunikasjons- og gjennomføringsevner.

Medisinsk divisjon har flere forskningsgrupper som hevder seg på nasjonalt og internasjonalt nivå, og står for en betydelig andel av forskningen ved foretaket. I divisjonen er forskning en integrert del av alle fagavdelingers oppdrag, med ansvar i lederlinjen hos hver avdelingsleder. Samtidig er Medisinsk avdeling forskning svært sentral både gjennom å understøtte de ulike avdelingene, og ved egen forskningsvirksomhet. Avdelingen er inndelt i Seksjon forskningsstøtte og Seksjon klinisk molekylærbiologi (Epigen).

 • Seksjon forskningsstøtte er en profesjonell klinisk forskningsenhet med spesiell kompetanse innen planlegging, koordinering og gjennomføring av kliniske studier, epidemiologisk forskning og biobanking. Seksjonen består av studiesykepleiere, bioingeniører og forskningskoordinator og bistår med erfarent og kvalifisert studiepersonell til alle avdelinger i divisjonen.
 • Seksjon klinisk molekylærbiologi (Epigen) er et forskningslaboratorium delt mellom Akershus universitetssykehus og Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo. Ved Epigen drives klinisk forskning og grunnforskning samtidig som Epigen gir støtte til translasjonsforskning til klinikere og andre forskere på hele sykehuset. Epigen har fra 2020 en egen enhet for presisjonsmedisin (PM) som har et særskilt ansvar for foretakets satsning på utprøvende behandling og forskning innen PM, mens ansvaret for diagnostikk ligger i Diagnostikk- og teknologidivisjonen ved sykehuset.
    
Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Arbeidsoppgaver

 • Totalansvar for avdelingens drift, inkludert økonomi, HMS og øvrig drift og internkontroll
 • Rådgiver for divisjonsdirektør i forskningsspørsmål
 • Bidra til å videreutvikle forskningsmiljøet i divisjonen og ved foretaket, og sentral i utvikling og gjennomføring av divisjonens forskningsstrategi
 • Delta i ulike arbeidsgrupper og annet arbeid for å sikre foretakets, divisjonens og avdelingens mål- og resultatoppnåelse innen forskning og som universitetssykehus
 • Bidra i divisjonens ledergruppe for å nå divisjonens målsettinger innen gitte rammer
 • Personalansvar for to seksjonsledere og andre forskere og stipendiater i akademisk stilling
 • Arbeide for gode samarbeidsforhold i egen avdeling, innad i divisjonen og i samspill med eksterne samarbeidspartnere
 • Egen forskningsaktivitet og en mindre andel klinisk arbeid vurderes som en del av stillingen

Kvalifikasjoner

 • Forskningskompetanse på PhD-nivå og ønskelig med egen aktiv forskningsportefølje
 • Forståelse og kunnskap om relevant lov- og avtaleverk innen forskning og helse
 • Ledererfaring
 • Gode IKT-kunnskaper
 • Grunnleggende regnskapsforståelse

Det er også en fordel hvis du har:

 • Erfaring med å lede fagpersoner innen medisin - eksempelvis forskere, leger og sykepleiere
 • Arbeidserfaring fra større sykehus som har gitt deg innsikt i interne strukturer og kommunikasjonskanaler
 • Lederutdanning og kunnskap om/kjennskap til arbeid med mål- og resultatstyring, samt dokumentert resultatoppnåelse

Personlige egenskaper

 • Du er en tillitsskapende og profesjonell leder 
 • Du trives med høyt nivå av systematikk
 • Du er god til å kommunisere på en åpen og tydelig måte mot sideordnede, underordnede og overordnede
 • Du har en gjennomføringsevne, og kan skape trygghet i at avdelingen er godt ivaretatt 
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende rolle i et viktig fagmiljø ved Norges største akuttsykehus
 • Spennende lederutfordringer i samarbeid med en offensiv, fagsterk ledergruppe
 • Bidra på et viktig samfunnsområde
 • Dette, selvsagt, i tillegg til:
  • En arbeidsplass med sentral beliggenhet og kort reisevei fra Oslo
  • Tilgang på gode velferdstilbud som for eksempel hytteutleie, bedriftsidrettslag, teaterbilletter og mye annet
  • Muligheter for bolig og barnehageplass i nær tilknytning til sykehusområdet
  • En særskilt uavhengig stilling

 

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Avdelingsleder
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Erik Borge Skei
Tittel: Direktør
Telefon: +4794279107
E-post: erik.borge.skei@ahus.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk avdeling forskning,  Medisinsk divisjon
Sykehusveien 25
1474 Nordbyhagen