Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Ved BILDE seksjon Bærum-Ringerike har vi fokus på god faglig kvalitet, pasientsikkerhet og trivelig kollegialt miljø. Nå har vi fast LIS- stilling ledig og søker en  engasjert, flink og trivelig LIS med på laget!


Det blir ledig én fast LIS-stilling med arbeidssted i hovedsak på Bærum sykehus. Ved intern ansettelse vil det kunne bli vikariat ledig. Ønsket oppstart så snart som mulig.

BILDE seksjon Bærum-Ringerike utfører et bredt spekter av undersøkelser innenfor alle modaliteter. Radiologene har et tett og godt samarbeid med de kliniske avdelingene. Både Bærum og Ringerike sykehus er lokalsykehus med akuttfunksjon. Begge sykehusene har indremedisinsk og kirurgisk avdeling, ortopedisk avdeling og avdeling for gynekologi og fødselshjelp, samt barnepoliklinikk. Bærum sykehus har også en egen forskningsavdeling. 
Seksjon Bærum har pt 12 vaktgående LIS og 11 vaktgående overleger, mens det på Ringerike for tiden er én LIS og syv fast ansatte overleger. Legegruppene ved Bærum og Ringerike inngår i samme seksjon, med felles legeleder samt egen leder for LIS-gruppen. Det er etablert felles 12 delt vaktordning for LIS på Bærum og Ringerike med tilstedeværelse på Bærum sykehus. Om ønskelig er det mulighet for delt arbeidssted mellom Bærum og Ringerike. Ordningen med delt arbeidssted og reisehyppighet avtales eventuelt med nærmeste leder.
Seksjonen oppfyller de fleste gruppe 3a-kravene i spesialiteten radiologi (minimum 3,5 års tjeneste). Gruppe 3b-tjeneste tilbys enten ved Drammen sykehus, Ahus eller i OUS og avtales ved tilsetting.  Ved gruppe 3b-tjeneste utenfor Vestre viken HF må kortvarig rotasjon til radiologisk seksjon Drammen/BDS påregnes for å oppfylle krav i pediatrisk radiologi og mammaradiologi. 
Tentativ plan for gjennomføring av utdanningsløpet med spesifisert sted og tid for tjeneste inngås ved ansettelse, og vil være en del av arbeidsavtalen.
Avdeling for bildediagnostikk i Vestre Viken er en tverrgående avdeling, bestående av radiologisk seksjon ved sykehusene i Bærum, Drammen, Ringerike og Kongsberg, i tillegg til brystdiagnostisk senter og nukleærmedisinsk seksjon, som er lokalisert i Drammen.
Vi bruker Carestream RIS/PACS og e-talegjenkjenning. 

Vi er opptatt av trivsel og godt kollegialt samarbeid, faglig utveksling og utvikling. 
Er du den vi er på jakt etter?   

Arbeidsoppgaver

 • Deltakelse i for tiden 12-delt tilstedevaktordning.
 • Deltakelse i daglig drift innen alle modaliteter 
 • Undervisning for seksjonens og avdelingens leger

Kvalifikasjoner

 • Tidligere erfaring i radiologi er en fordel, men ingen nødvendighet
 • Norsk autorisasjon som lege 
 • Godkjent turnustjeneste/LIS1-tjeneste 
 • God formidlingsevne på norsk, både skriftlig og muntlig. Søkere med utenlandsk bakgrunn må minimum ha bestått "Bergenstesten" eller tilsvarende

Personlige egenskaper

 • Engasjement og ønske om faglig utvikling
 • Evne til selvstendig arbeid, men med ydmykhet for faget og andre kolleger 
 • Gode samarbeidsevner og ønske om å bidra positivt i et arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Variert diagnostisk arbeid og rikelig spennende patologi
 • Opplæring innen alle modaliteter
 • Gode faglige diskusjoner og trivelig kollegium 
 • Lønn og ansettelse i henhold til enhver tids gjeldende overenskomst.  
 • Tilbud om medlemskap i Velferdsforening med ferieboliger og rabatterte billetter på diverse kulturtilbud.          
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktperson
Navn: Hege Brannsten
Tittel: LIS - leder og overlege
Telefon: 98631862
E-post: hbrann@vestreviken.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
BILDE seksjon Leger Bærum -Ringerike 
Sogneprest Munthe-kaas vei 100
1346 Gjettum
Mer om arbeidsgiver

Vestre Viken er en arbeidsplass med svært gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Vi ønsk...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image