Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Avdeling kvinneklinikken er en aktiv universitetsavdeling, med bred medisinsk behandling, forskning og
undervisning. Avdelingen har ca. 4300 fødsler per år, følger opp høyrirsikosvangerskap, driver ultralydlaboratorium med fosterdiagnostikk og gir
onkologisk og generell gynekologisk behandling.

Vedkommende som får tilbud om ansettelse må legge frem tilfredsstillende politiattest (vandel), jfr Lov om helsepersonell § 20a.

Snarlig tiltredelse.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.    

Arbeidsoppgaver

 • Spesialisthelsetjeneste på dagtid og i aktiv vakt
 • Klinisk arbeid innen generell gynekologi, gynekologisk onkologi og fødselshjelp etter avdelingens behov og egne kvalifikasjoner og interesser
 • Veiledning av LIS
 • Legen inngår i det fire-sjiktede vaktsystemet
 • Fordypning og forskning, undervisning, kvalitetsarbeid

Kvalifikasjoner

 • Godkjent spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer
 • Norsk autorisasjon 
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå.
 • Solid kunnskap innen fødselshjelp
 • Høy kompetanse innen obstetrikk/fostermedisin/gynekologisk onkologi/gynekologisk kirurgi er interessant
 • Engasjert i moderne LIS-utdanning 
 • Legen må kunne gå inn som tilstede-bakvakt i det firesjiktede vaktsystem med 2 LIS i forvakt og seniorbakvakt i hjemmevakt 

Personlige egenskaper

 • Faglig sterk og nysgjerrig
 • Samarbeider godt 
 • Er engasjert i egen og andres faglige utvikling
 • Ser verdien i systematisk kvalitetsarbeid
 • Er effektive og trives med et høyt arbeidstempo 

Vi tilbyr

 • Gode pensjon- og forsikringsordninger
 • Gode velferdsordninger som bl.a. turgruppe og bedriftsidrettslag

Mangfoldserklæring
Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktpersoner
Navn: Kathinka Retz
Tittel: Overlege
Telefon: 91727806
Navn: Astrid Louise Betten Rygh
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 51 51 94 63
Arbeidssted
Avdeling kvinneklinikken, Helse Stavanger HF
Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8
4019 Stavanger
Mer om arbeidsgiver

Ønsker du å gjøre en forskjell på et av landets største sykehus? Stavanger universitetssjukehus tren...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image