Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Ørland legetjeneste har behov for flere allmennleger

Fastlegestilling med listestørrelse 800  ( Vikariat 1. januar 23 - 1. mai 24 med mulighet om forlengelse.)

Fastlegestilling (ny)- listestørrelse inntil 800 
Med muligheter for å starte alisløp og å få veiledning ( da kan listestørrelse reduseres noe)

Ta kontakt så finner vi den beste løsningen for deg.
  
Legene er selvstendig næringsdrivende, med 8.2-avtale med kommunen. Det er med det kommunal drift av legekontorene, og legene har ikke administrative oppgaver eller arbeidsgiveransvar for hjelpepersonell. Det er nylig inngått ny arbeidsavtale mellom legene og kommunen, som sikrer gode vilkår med mulighet for god inntjening og faglig utvikling. Hybridlønn kan diskuteres

Det er ikke krav om å kjøpe seg inn på senteret eller betale for hjemmel, og ingen utgifter til drift utover basistilskudd. Perfekt for å prøve ut det utfordrende, men svært givende faget allmennmedisin!

Naturskjønne Ørland kommune ligger på spissen av Fosenhalvøya utenfor Trondheim. Direktefly fra Oslo/OSL og kun en times båttur fra Trondheim. Dette muliggjør ulike former for pendling, og kommunen vil kunne legge til rette med fleksible arbeidstider og hjemmekontorløsninger. Dersom man ønsker å ta steget og flytte til den fine kommunen vår, vil kommunen være behjelpelig med anskaffelse av barnehageplass og eventuell bolig.

Ørland kommune har totalt 14 fastlegehjemler fordelt på to legekontor, ett i Bjugn og ett på Brekstad med hhv 6 og 7 leger. Legene er nokså jevnt fordelt mtp kjønn og alder.. I tillegg har hvert kontor LIS1 og vi tar i mot legestudenter fra NTNU.

Det er ansatt erfarne sykepleiere og helsesekretærer ved legekontorene, som betjener både ekspedisjon og lab. De kjenner pasientene og lokalmiljøet godt, og avhjelper betydelig i arbeidet ved legekontorene. Bjugn legekontor holder til i relativt nye lokaler, i tilknytning til kommunens sykehjem. Ørland legesenter er samlokalisert med Fosen distriktsmedisinske senter (DMS) med bl.a. sengepost for medisinske og ortopediske pasienter, samt 4 KAD-senger, desentralisert spesialistpoliklinikk for St. Olavs hospital, DPS, røntgenavdeling og interkommunal legevakt. Det er ambulansestasjon i samme bygg som legevakten, og Forsvarets 330-skvadron (redningstjenesten) med vaktgående anestesilege holder til like i nærheten, på Ørland hovedflystasjon.

Legevakten betjenes av leger fra Ørland og Åfjord kommune, i 13-delt vaktturnus. Det er mulighet for både mer og mindre legevakt enn det som følger av turnusen.

Kommunen er et senter for en rekke helsetjenester. Ørland medisinske senter, Fosen helse IKS og Fosen DMS kan tilby et av landets største desentraliserte spesialisthelsetjenestetilbud - dette betyr mye kompetanse lokalt tilgjengelig. Det er et stort faglig miljø, og det legges vekt på stadig faglig utvikling.

Det er ved begge legekontor flere leger i ALIS-forløp, og kommunen legger til rette både praktisk og økonomisk for deltagelse i nødvendige læringsaktiviteter. Det er felles internundervisning hver 14. dag. Begge legekontor har lab med bl.a. EKG, spirometri, 24-timers BT, ultralyd og mulighet for flere lokale prøver. Dette gjør at flere problemstillinger kan utredes og løses lokalt, hvilket er faglig meget tilfredsstillende og stimulerende. Sykehuspraksis kan tas lokalt ved Fosen DMS.


Arbeidsoppgaver

Fastlegevikariat:
Åpen, uselektert allmennmedisin med oppfølging av listepasienter, samt Ø-hjelpspasienter etter egen dagturnus. Deltagelse i interkommunal legevaktssamarbeid, i 13-delt turnus. Ny legevakts avtale fra november 21 som gir god inntjening på vakt.
 

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege, med rett til Helfo-refusjoner Spesialist i allmennmedisin, lege i ALIS-forløp eller ønske om å starte i slikt.
 • Erfaring fra allmennmedisin og legevaktsarbeid vektlegges.
 • Gode muntlige og skriftlige norske språkferdigheter.
 • Fleksibilitet og gode samarbeidsevner.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter.
 • Strukturert, selvgående og med god evne til å yte helhetlig pasientbehandling
Personlig egenskaper vil bli vektlagt ved vurdering av søkere.

Vi tilbyr
 • Et faglig sterkt kollegium
 • Veiledning av leger i ALIS-forløp.
 • Gode inntjeningsmuligheter.
 • Fleksibilitet i planlegging av egen timeplan.
 • Internundervisning hver 14. dag.
 • Hyggelig og inspirerende arbeidsmiljø.
 • Tett tverrfaglig samarbeid.
 • Kommunens plikter og rettigheter følges av: Helse- og omsorgstjenesteloven, Forskrift om fastlegeordning, avtale mellom staten/KS og Den norske legeforening om basistilskudd og takster, ASA 4310 rammeavtale mellom KS og Den Norske legeforening om allmennlegepraksis i fastlegeordningen 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Ørland kommune
Kontaktpersoner
Navn: Trine Moen Tangen
Tittel: Fastlege Bjugn legekontor
Telefon: 90232768
Navn: Karin Størseth
Tittel: Enhetsleder Helse og familie
Telefon: 97084446
Navn: Morten Jensvold
Tittel: Fastlege Ørland legesenter
Telefon: 90691310
Hjemmeside
Arbeidssted
Skolegata 9
7130 BREKSTAD
Søk på stillingen