Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Vi ønsker flere dyktige kollegaer med på laget!

Vi trenger deg som er opptatt av kvalitet og har et brennende engasjement for god pasientbehandling. Du må trives når det er travelt og ha motivasjon for å jobbe i en avdeling med varierte problemstillinger. Hvis du har interesse for nevrologi og slagbehandling samt trives godt i et tverrfaglig team, er du den vi søker etter! Her vil du bli en del av et arbeidsmiljø som er opptatt av å gjøre hverandre gode.

Lillehammer er hovedsenteret for nevrologi og klinisk nevrofysiologi i Sykehuset Innlandet. Her har vi egen sengepost, poliklinikk, dagenhet og nevrofysiologisk seksjon.
På Elverum har vi poliklinikk, dagenhet, samt nevrofysiologisk enhet. Vi har tilsyn og støtte til Gjøvik, Hamar og Habiliteringstjenesten.
Lillehammer er slagsenter med overordnet fagansvar for slagbehandling i Innlandet. I 2021 mottok vi prisen for "Årets slagenhet"!

Vi har et nedslagsfelt på ca. 400 000 innbyggere. Avdelingen har flere overleger og leger i utdanningsstillinger, samt en selvstendig nevrofysiologisk seksjon med spesialister i kliniske nevrofysiologi.

Personlig egnethet vektlegges. Intervjuer holdes fortløpende, med ansettelse etter avtale.
Dersom det innen søknadsfristens utløp skulle bli flere ledige stillinger vil tilsetting bli foretatt av samme søkermasse.

Arbeidsoppgaver

 • Gjennomføre utredning, diagnostikk og behandling.
 • Motta veiledning fra overlegene og delta i avdelingens undervisningsprogram.
 • Bidra til et godt og tverrfaglig samarbeid internt og eksternt.
 • LIS følger for tiden en 11-delt tjenesteplan med tilstedevakt.

Kvalifikasjoner

 • Søker må ha godkjent norsk autorisasjon som lege og tilfredsstille kravene til å starte et spesialistutdanningsløp i Norge
 • Søker forutsettes å ha fullført LIS1-tjeneste
 • Søker må beherske et skandinavisk språk, både skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons og samarbeidsevner
 • Strukturert, pålitelig og målbevisst
 • Gode faglige kvalifikasjoner og stor interesse for faget

Vi tilbyr

 • Vi tilbyr et svært godt og tverrfaglig arbeidsmiljø, med høy kompetanse.
 • Pliktig medlemskap i god pensjonsordning gjennom KLP.
 • Bedriftsidrettslag med stort og variert tilbud.
 • Lillehammer er en by hvor det er gode muligheter for å kombinere spennende jobber med en aktiv fritid; https://www.lillehammer.com/
 • Tillsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.  
   
  Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.  
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktpersoner
Navn: Torleiv Svendsen
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 95270039
E-post: torleiv.svendsen@sykehuset-innlandet.no
Navn: Anette Getz Bergmo
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 40246658
E-post: anette.getz.bergmo@sykehuset-innlandet.no
Arbeidssted
NEVROLOGI LEGER, Sykehuset Innlandet HF
Anders Sandvigs gate 17
2609 Lillehammer