Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Ortopedisk avdeling dekker hele spekteret av ortopedisk kirurgi og er seksjonert i 5 seksjoner med fagansvar; seksjon for barneortopedi, seksjon for hånd og artroskopisk kirurgi, seksjon for traumeortopedi, seksjon for protese og rygg og seksjon for fot, ankel og rekonstruktiv ortopedi. Avdelingen har i alt 45 overlegestillinger i Trondheim og Orkdal. Det er i tillegg 18 stillinger for leger i spesialisering

Vi har nå flere overlegestillinger ledig, med utgangspunkt i flere faggrupper, og med arbeid både i Trondheim og Orkdal som hovedarbeidssted. Vi har nå ledig inntil 6 faste stillinger. Det kan også bli aktuelt med ansettelse i vikariat på bakgrunn av denne utlysingen. Vi lyser ut stilling som overlege knyttet til:

- protese
- rygg
- barneortopedi
- traume (i stillingen ved traumeseksjonen vil 20% av stillingen knyttes til tumorgruppen)
- artroskopi
- fot, ankel og rekonstruktiv kirurgi

 

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidet vil inneholde operasjoner, oppfølging på sengepost og deltakelse i seksjonens poliklinikk
 • Deltakelse i avdelingens vaktordning
 • Deltakelse i avdelingens undervisningsvirksomhet
 • Deltakelse i undervisning og veiledning av leger i spesialisering, samt internundervisning for avdelingen

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Det søkes etter legespesialist i ortopedisk kirurgi.
 • Gode samarbeidsevner
 • Det forutsettes at de som tilsettes behersker norsk for muntlig og skriftlig kommunikasjon.
 • Forskningserfaring vil vektlegges

Utdanningsnivå:

 • Høyskole/ Universitet
 • Høyskole/ Universitet, Doktorgrad

Personlige egenskaper

 • Det legges vekt på personlig egnethet, samarbeidsevner og fleksibilitet.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
St. Olavs hospital HF
Kontaktperson
Navn: Tina Strømdal Wik
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 72826521/ 98886991
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer, St. Olavs hospital
Olav Kyrres gate 13
7030 Trondheim