Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Lillehammer helsehus er et av Norges største helsehus og består av 8 sengeavdelinger. Langtidsavdelingene er spesialisert innen psykogeriatri, demens og generell geriatri. Vi har i tillegg korttids- og intermediæravdeling samt en egen legeavdeling. Laboratorium, aktiv omsorg, dagsenter, institusjonskjøkken, renholdsavdeling, vaskeri og servicesenter er også en del av helsehuset.

Legeavdelingen har pr. i dag 7,0 legestillinger med ansvar for det regionale intermediærtilbudet og de kommunale øyeblikkelig hjelp-plassene (KAD), samt ordinære korttids - og langtidstilbud på Helsehuset og bokollektivene i kommunen. Legene roterer mellom de ulike avdelingene. Det er etablert et regionalt sykehjemslegeforum for sykehjemslegene i de samarbeidene kommunene med ukentlig felles arena for internundervisning.

I forbindelse med at våre leger skal avvikle sommerferie, trenger Lillehammer helsehus og våre samarbeidskommuner, sommervikarer med min. midlertidig lisens. Søkere fra samme søkerbunke kan få tilbud om ferievikariat i vår Intermediæravdeling, med sykepleiefaglige oppgaver. Etter en periode som sommervikar kan man være aktuell i vikariat som lege enten senere på sommeren eller til neste sommer. Ansettelser skjer fortløpende. Det kan også være behov for legevikar fra 01.03.23. Vennligst oppgi når du har mulighet for å jobbe. Der er ikke krav om førerkort/tilgang på bil, men fint om du kan opplyse om du har det. Vi kan være behjelpelige med å skaffe bolig.

Ifølge offentlighetsloven § 25 kan søkers navn bli offentliggjort selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søker vil i så fall bli orientert om dette.

Attesterte kopier av vitnemål og attester tas med ved et eventuelt intervju.

Ved tilbud om stilling kreves fremlagt politiattest jf. helse- og omsorgstjenesteloven §5-4. 

Arbeidsoppgaver
 • Individrettede oppgaver som undersøkelse, diagnostikk, behandling og oppfølging av den enkelte pasient innen alle pasientkategorier ved Helsehuset, bokollektivene og KAD.
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Samhandling med eksterne aktører.
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege, evt. student med lisens.
 • Tilfredsstillende norsk språkkunnskaper, samt norsk kulturforståelse.
 • Kompetanse og interesse for sykehjemsmedisin
 • Tidligere arbeidserfaring innen sykehjemsmedisin er en fordel
Personlige egenskaper
 • Fleksibilitet, samarbeidsevner og personlig egnethet vil vektlegges
Vi tilbyr
 • Utfordrende arbeidsoppgaver.
 • Godt læringsutbytte.
 • Et robust faglig miljø som en del av et regionalt samarbeid om sykehjemsmedisin
 • Selvstendig arbeidsform kombinert med supervisjon og veiledning.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger 
 • Konkurransedyktig lønn.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Lillehammer kommune
Kontaktpersoner
Navn: Åse Marie Røgler
Tittel: Sykehjemsoverlege
Telefon: 94794697
Navn: Mona Christine Knudsen
Tittel: Tjenesteområdeleder
Telefon: 95283063
Arbeidssted
Lillehammer Helsehus
2619 LILLEHAMMER
Søk på stillingen