Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
 • Har du et oppriktig engasjement for å bidra til utvikling av pasientens helsevesen?
 • Er du opptatt av å gjøre en god jobb samtidig som du hele tiden forsøker å forbedre jobben du gjør?
 • Vil du bidra til å virkeliggjøre vår visjon om å gi den beste pasientbehandlingen?

SPHR Midt-Troms har 2-årig vikariat i 50% stilling for overlege i psykiatri/rus og avhengighetsmedisin.

Utdanningskandidater i slutten av spesialiseringen vil også bli vurdert. Søknader vurderes fortløpende

Senter for Psykisk helse og rusbehandling Midt-Troms ( SPHR Midt-Troms) er en seksjon i Psykisk helse- og rusklinikken, og har p.t. 61 stillingshjemler. Vi er lokalisert på Silsand i Senja kommune, og består av Ambulant akutt-team, Døgnenhet med 9 sengeplasser, Voksenpsykiatrisk poliklinikk og et nyetablert FACT-team. Ved våre enheter tilbyr vi utredning, diagnostisering og behandling av psykiske lidelser og ruslidelser for pasienter over 18 år.

Vi ivaretar ansvaret for spesialisthelsetjenester innen psykisk helse og rus til befolkningen i Midt-Troms (6 kommuner), med til sammen ca. 25 000 innbyggere over 18 år.

Vi er samlokalisert med en barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk.

Det er ønskelig med erfaring fra psykisk helsevern og/eller tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Stillingen er et 2-årig vikariat med mulighet for forlengelse og med mulighet for fast ansettelse. Det kan også bli aktuelt med tilsetting i andre ledige stillinger/vikariater.

Vi er nært lokalisert til Finnsnes, og her er flotte barnehager, barne- og ungdomsskoler, videregående skole, ulike aktivitetstilbud, og gode shoppingmuligheter for å nevne noe. Silsand ligger på Senja, en øy kjent for sin formidable natur, og områdene rundt leverer også på naturopplevelser!

Vennligst oppgi 2 referanser.

Arbeidsoppgaver

 • Pasientrettet arbeid primært på poliklinikk. Sengepost kan også være aktuelt
 • Bidra til progresjon og forventet utvikling ved senteret
 • Bidra faglig gjennom undervisning, veiledning og teamarbeid internt og eksternt
 • Delta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring av virksomheten
 • Det er ønskelig med deltakelse i DeVaVi vaktordning - en digital vaktordning

Kvalifikasjoner

 • Du må ha norsk autorisasjon som spesialist innen psykiatri og/eller rus og avhengighetsmedisin. Andre spesialiteter kan vurderes
 • Du må beherske norsk muntlig og skriftlig
 • Du må ha god skriftlig dokumentasjonsevne
 • Du må ha kunnskap om rammebetingelsene til spesialisthelsetjenesten
 • Det er ønskelig at du har relevant yrkeserfaring og klinisk erfaring
 • Det er ønskelig at du har erfaring fra arbeid med pasientsikkerhet og/eller forbedringsarbeid

Personlige egenskaper

 • Du har høy indre motivasjon for fagfeltet, pasientgruppen og deres pårørende
 • Du identifiserer deg med UNN sine strategier og verdigrunnlag
 • Du har gode samarbeidsevner på tvers av profesjoner og yrkesgrupper
 • Du kommuniserer godt med pasienter og medarbeidere
 • Du er ambisiøs på egne og institusjonens vegne
 • Du arbeider strukturert og målrettet
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Stimulerende arbeidsmiljø i et aktivt senter med høy fagkompetanse og stort engasjement
 • Faglig og personlig utvikling
 • Nært og godt samarbeid med andre enheter, avdelinger og klinikker
 • Rekrutteringstillegg
 • Fleksibilitet i arbeidstidsordninger
 • Midt-Troms byr på mange flotte muligheter for kulturell adspredelse, og naturutfordringer i massevis

Utdanningsretning

 • Medisin
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktpersoner
Navn: Jorunn Lorentsen
Tittel: seksjonsleder
Telefon: 77754709-93855280
E-post: jorunn.lorentsen@unn.no
Navn: Even Petter Olsen
Tittel: medisinisk faglig rådgiver
Telefon: 77754724
E-post: even.petter.olsen@unn.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Senter for psykisk helse og rusbehandling Midt-Troms (SPHR Midt-Troms), Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
Hallveien 4
9303 Silsand