Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Har du interesse for komplekse, sammensatte tilstander og tverrfaglig helhetlig arbeid?

Vi har ledig to vikariater fra 02.01.23. Oppstart og varighet kan diskuteres, men minimum 6 måneder. 

I fagfeltet rus og avhengighet møter du rustilstander, men også somatikk og psykiatri. Stillingen kan søkes av leger, også leger som trenger ett års sykehustjeneste til andrespesialiteter eller venter på LIS1 tjeneste.

Avdeling rus og avhengighet tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) til pasienter med rus- ogavhengighetsproblematikk og sammensatte utfordringer. Vårt mål er å bidra til at pasienter med rus -ogavhengighetslidelser opplever mestring og økt livskvalitet, gjennom å tilby kunnskapsbasert, helhetlig ogvirksom behandling.

Avdelingen består av rus- og avhengighetspoliklinikk og LAR poliklinikk nord og sør, to avgiftningsposterog en utredning- og behandlingspost. Våre poliklinikker er lokalisert i Larvik, Sandefjord, Horten ogTønsberg, mens døgnpostene, fellesfunksjoner og avdelingssjefens stab er samlet på Skjerve, Nøtterøy ca.6 km utenfor Tønsberg.

Avdeling rus og avhengighet er utdanningsinstitusjon for spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin, og har 10 overlegestillinger samt 4,5 LiS i rus-avhengighetsmedisin.

Arbeidsoppgaver

 • Klinisk pasientarbeid av pasienter innlagt i døgnseksjonen
 • Vi forventer at du deltar i tverrfaglige behandlingsrelasjoner

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som lege
 • Den som tilsettes må dokumentere norsk offentlig godkjenning
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig.
 • Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge.

Personlige egenskaper

 • Du har din faglige forankring i evidensbasert behandling og forbedringstenkning
 • Interesse og evne til å samarbeide og jobbe tverrfaglig og med ulike avdelinger og tjenestenivåer.
 • Fleksibel og utviklingsorientert, både faglig og personlig. 
 • Personlig egnethet for faget og arbeidsoppgavene vil vektlegges i stor grad

Vi tilbyr

 • Arbeid i et hektisk, men spennende miljø
 • Du vil komme til et tverrfaglig høyt kvalifisert fagmiljø og et inkluderende arbeidsfellesskap
 • For tiden ingen vaktbelastning
 • Gode faglige utviklingsmuligheter

Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning. Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning. 

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold HF
Kontaktpersoner
Navn: Eli Mette Fallmyr
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 92621230
Navn: Katarina Krokeborg
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 90988715
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling rus og avhengighet - ledelse, Sykehuset i Vestfold HF
Kirkeveien 275
3140 Nøtterøy