Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Fast LIS-stilling ved Barne- og ungdomsklinikken. Leger i spesialisering i barnesykdommer er alle ansatt i Barneavdeling for legeutdanning, og har tjeneste ved klinikkens seksjoner på Rikshospitalet og Ullevål.

Vi søker nå etter en LIS med interesse og erfaring innen kreft- og blodsykdommer hos barn. 

Tiltredelse etter avtale.

Ved intern ansettelse kan det bli ledig vikariat.

Send inn en begrunnet søknad innen søknadsfristen 13.11.2022. Alle søkere vil bli vurdert i henhold til kvalifikasjonsprinsippet.
For at vi skal kunne vurdere din søknad må du søke via knappen «Søk på stillingen». Vi tar dessverre ikke imot søknader på e-post. Attester, tjenestebevis og eventuell bekreftelse på doktorgrad må lastes opp i Webcruiter, sammen med søknad og CV, da dette danner grunnlag for beregning av utdanningsansiennitet og fastsettelse av lønn.   

Vi har en ledig fordypningsperiode innen kreft og blodsykdommer hos barn som snart blir lyst ut. Aktuelle kandidater oppfordres til å søke på fordypningsperioden når den blir lyst ut.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.
 

Arbeidsoppgaver

 • Postarbeid, poliklinikk og vakttjeneste
 • Deltagelse i avdelingens til enhver tid gjeldende vaktordning er tilpliktet
 • Stillingen inngår i vaktordning for leger i spesialisering

Kvalifikasjoner

 • Utdanningsretning: Medisin
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Søkere må beherske skandinaviske språk og tilfredsstille kravene til å starte et spesialistutdanningsløp i
  Norge
 • Søkere skal ha godkjent læringsmålene i spesialistutdanningens del 1 (turnus).
 • For å komme i betraktning må man ha pediatrisk tjeneste. Erfaring innen fagområdet barneonkologi vil bli vektlagt
 • Relevant PhD eller annen forskingserfaring
 • Sertifiseringer, kursprogram eller annen formell faglig tilleggskompetanse
 • Involvering i prosedyrearbeid og forbedringsprosjekter
 • Verv og annen innsats ut over det vanlige

Personlige egenskaper

 • Kommunikasjon og samarbeidsevner (med pasienter, pårørende og kolleger)
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Evne til å arbeide effektivt og strukturert
 • Evne til å beherske høyt arbeidspress og ha høy arbeidskapasitet
 • Evne til å reflektere over egne styrker og svakheter
 • Formidlingsevner (journalføring, referering, internundervisning, pasientopplæring)

Vi tilbyr

 • En innholdsrik jobb i et hektisk, men godt arbeidsmiljø
 • Utfordrende arbeidsoppgaver innenfor et spennende og viktig fagområde
 • God opplæring og veiledning
 • Pensjonsordning, gruppe- og ulykkesforsikring
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Marius Kurås Skram
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 97670716
E-post: uxskmt@ous-hf.no
Arbeidssted
Barneavdeling for legeutdanning, Oslo universitetssykehus HF
Sognsvannsveien 20
0372 Oslo