Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Cardiovascular Research Group på Akershus universitetssykehus har en ledig stilling som doktorgradstipendiat finansiert av Helse Sør-Øst. Cardiovascular Research Group er en internasjonalt anerkjent forskergruppe innen hjerteforskning og ble nylig tildelt et K. G. Jebsen-senter for hjertemarkører. Du kan lese om gruppen her: https://www.med.uio.no/klinmed/forskning/grupper/kardiovaskular-crg/ 

Stillingen skal besettes for 3 år, og er en rekrutteringsstilling beregnet på personer som ønsker å kvalifisere seg til en videre karriere innen forskning. 

 

Arbeidsoppgaver

Stillingen vil være knyttet mot klinisk hjerteforskning der vi vil gjennomføre en randomisert klinisk studie for å studere ulike strategier for intervensjon hos pasienter med høy risiko for kransåresykdom/ kronisk koronarsykdom. Hovedvekt i stillingen vil være på pasientnær forskning/ kliniske studier og da spesifikt på inklusjon av deltagere, studiebesøk og –oppfølging av deltagere og på bedømmelse av funn fra undersøkelser. I denne studien vil vi primært bruke blodprøver (biomarkører) og CT-bilder for å vurdere risiko og gi indikasjon for behandling hos deltagerne. Den ansatte stipendiaten vil få en nøkkelrolle i studie-teamet til den pragmatiske studien Akershus Cardiac Examination (ACE) 5 Study der vi vil randomisere pasienter til to ulike strategier for behandling og oppfølging. Stillingen krever derfor medisinsk embetseksamen, norsk autorisasjon og at man behersker et skandinavisk språk skriftlig og muntlig.

Forskningsarbeid krever også datastrukturering, analyser/ bearbeiding og skriving av forskningsarbeider og disse oppgavene er også viktig del av doktorgradsprosjektet. Kontakt med samarbeidspartnere og dialog mot andre ressurser rundt studien som radiologi og klinisk kjemisk avdeling er også sentralt.       

Kvalifikasjoner

For å lykkes i stillingen må kandidaten ha motivasjon og evne til å lykkes med alle deler av forskningsprosjektet, og det er spesielt avgjørende at man har erfaring og dokumentert kompetanse fra klinisk virksomhet. Det kliniske arbeidet vil bli utført ved Akershus universitetssykehus. Det er planlagt studieinklusjon ved flere lokalisasjoner i Akershus universitetssykehus og kandidaten må forvente at arbeid på lokalisasjoner med somatiske behandling under Akershus universitetssykehus som Nordbyhagen, Kongsvinger, Gardermoen og Ski. Prosjektet vil også samarbeide med svenske forskere og kortere opphold i Sverige kan også bli aktuelt.  

Vi søker etter en engasjert doktorgradsstipendiat med kapasitet til å utføre varierte arbeidsoppgaver og med dokumentert kompetanse på klinisk virksomhet. Evne til selvstendig arbeid, gjennomføringsevne og fleksibilitet er en forutsetning. Gode samarbeidsevner og nøyaktighet vil også bli tillagt stor vekt. Tidligere erfaring med klinisk forskning vil være positivt, men vi oppfordrer også andre til å søke. Ved vurdering av søknadene vil det bli lagt vekt på søkerens faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet, lykkes i stillingen og senere kunne etablere en akademisk karriere.

Kandidaten må delta på doktorgradsprogram ved aktuell institusjon og er forventet å fullføre PhD på normert tid. Kandidaten og veiledere må sammen utvikle en fullverdig protokoll for prosjektet som skal sendes med søknad om opptak doktorgradsprogrammet innen frist for søknad til aktuell institusjon.   

Vi tilbyr

Vi kan tilby et hyggelig og lærerikt arbeidsmiljø med bred kompetanse og stort faglig engasjement. Personen som blir ansatt vil få opplæring i arbeidsoppgaver og samarbeide tett med vitenskapelig og teknisk ansatte i vårt forskningsnettverk. Professor Helge Røsjø, Forsknings- og innovasjonsdivisjonen (FID), Akershus universitetssykehus vil være hovedveileder og 1. amanuensis Magnus N. Lyngbakken, Medisinsk divisjon vil være medveileder.

Nærmere opplysninger:
Professor Helge Røsjø, FID, Akershus universitetssykehus
Tlf: 91545864, e-post: helge.rosjo@medisin.uio.no

Spesialrådgiver og koordinator Anett H. Ottesen, FID, Akershus universitetssykehus
Tlf: 98452582, e-post: a.h.ottesen@medisin.uio.no
 
Lønnsplassering: Etter avtale 

Søknadsfrist: 13. november 2022

Startdato: Så raskt som mulig

Det bes om at følgende dokumentasjon lastes opp i Webcruiter og legges ved søknaden:
Kopier av vitnemål og relevante attester, CV, samt eventuelle faglige og vitenskapelige arbeider.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Stipendiat
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Karin Anne Vassbakk
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 48092669
Hjemmeside
Arbeidssted
Sykehusveien 25
1474 NORDBYHAGEN