Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Ved Klinikk for medisin er det ledig en fast 100 % overlegestilling i hematologi. 

Diakonhjemmet sykehus er lokalsykehus for ca 145 000 innbyggere i 3 vestlige bydeler. I tillegg har sykehuset ansvaret for alderspsykiatri og pasienter med hofte- og lårhalsbrudd i ytterligere fem bydeler - til sammen 330 000 innbyggere. Sykehuset avlaster også Akershus Universitetssykehus ved å ta imot medisinsk og kirurgiske akuttpasienter fra bydelene Alna, Grorud og Stovner.

Da en av våre hematologer nå slutter for å arbeide nærmere hjemstedet søker vi etter en engasjert lege med gode samarbeidsevner som er opptatt av kunnskapsbasert praksis og som vil være med på å drive avdelingen videre og tilby god pasientbehandling for våre pasienter.

Klinikk for medisin er en ikke-seksjonert avdeling med 80 senger fordelt på 4 sengeposter. Intensivavdeling deles med øvrige klinikker på sykehuset. Faget disponerer senger på felles indremedisinsk seksjon

Klinikken dekker alle indremedisinske grenspesialiteter bortsett fra nefrologi og er utdanningsavdeling innen hematologi, lungemedisin, generell indremedisin, kardiologi, gastroenterologi og geriatri. Overleger i avdelingen tar del i veiledning og strukturert undervisning av LIS i henhold til ny utdanningsstruktur.
Klinikken har pr. i dag ansatt 2 hematologer samt LIS 3 i hematologi. Det legges vekt på helhetlige og strømlinjeformede pasientforløp med tett samarbeid mellom poliklinikk, kreftsenteret med medikamentell kreftbehandling, palliativ enhet, sengepostene og øvrige samarbeidende avdelinger som røntgen og laboratoriet. Hematologisk seksjon har stor poliklinisk virksomhet med  ansvar for malign og benign hematologi i tillegg til å ha ansvar for utredning av lymfomer.

Det er pt 11-delt bakvaktsordning i generell indremedisin for overleger med LIS-leger i tilstedevakt. Eventuell vaktdeltagelse kan diskuteres. 

Kvalifikasjoner
Vi søker etter spesialist i hematologi med generell indremedisinsk kompetanse.

Diakonhjemmet Sykehus ønsker mangfold, og vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold fra arbeidslivet.

Personlige egenskaper
Vi legger stor vekt på bredt faglig engasjement samt personlige
egenskaper som godt humør, gode samarbeidsevner og fleksibilitet og evne til å motivere medarbeidere.

Vi tilbyr
  • Konkurransedyktige lønnsbetingelser. 
  • Ansettelses- og arbeidsvilkår, pensjonsordning, gruppelivs- og ulykkesforsikring etter avtale mellom arbeidstakerorganisasjonene og Virke.
  • Det er mulighet for å leie bolig på sykehusområdet. 
Sykehuset ligger i nærheten av Majorstuen med alt av kollektiv- og servicetilbud.
På sykehuset er det kort vei til parkering, t-bane, barnehage, garderober,kantine og treningssenter.

Innholdet i cv må dokumenteres med vitnemål og attester i Webcruiter. Kontaktinformasjon til to referanser medbringes til et eventuelt intervju. 

Vi tar godt vare på pasientene og hverandre.
Velkommen til å søke stilling – vi ser fram til å få deg på laget.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Diakonhjemmet Sykehus
Kontaktpersoner
Navn: Veslemøy Cecilie Garmark
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 22 45 49 14
Navn: Anne Mørch Larsen
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 22 45 18 68
Arbeidssted
Diakonveien 12,
0370 OSLO