Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Vi har ledig stilling som fastlege i 50 % introduksjonsavtale ved Sentrumsklinikken i Asker kommune.
Introduksjonsavtale er en ny ordning fra Helsedirektoratet som skal gjøre det lettere for leger i spesialisering å få erfaring i allmennmedisin uten å måtte kjøpe seg inn i en legepraksis. Ordningen gir mulighet til å jobbe på listen til en etablert fastlege over en lengre tidsperiode, hvor både fastlegen og introduksjonslegen kan jobbe samtidig og motta refusjoner fra Helfo. Dette er med andre ord en unik mulighet til å få tellende tjeneste i spesialisering i allmennmedisin, men med en arbeidsmengde som ikke blir for stor. Man vil kunne betjene pasienter fra en fast liste, og avtalen er lagt opp til å kunne vare i inntil fire år ved 50 % stilling ved legekontoret.
Arbeidsoppgaver
Stillingen som introduksjonslege vil være i selvstendig næringsdrift, men med svært gunstige betingelser. Fastlegen som introduksjonslegen deler liste med ønsker en fordeling hvor introduksjonslegen jobber 2-3 dager per uke med pasienter, og 0,5 - 1 dag per uke med papirarbeid. Det er en viss fleksibilitet i forhold til dette, og den som tilsettes vil få dokumentasjon på den stillingsstørrelsen vedkommende jobber for tellende tjeneste til spesialisering i allmennmedisin. Det er mulighet for hjemmekontor og videokonsultasjoner med eksisterende journalsystem, og det kan være muligheter for å kombinere introduksjonslegestillingen med fastlønnet bistilling med kommunale oppgaver i perioden.
Hjemmelen som introduksjonsavtalen er tilknyttet har et listetak på 1 200 pasienter. Sentrumsklinikken er et godt utstyrt og veldrevet 6-legekontor som holder til i lyse kontorer midt i Asker sentrum med svært gode tog- og bussforbindelser. Senteret benytter Pridoc og Melin fakturering.
 • Lege i uselektert legepraksis
 • Den som tildeles hjemmelen kan tilpliktes allmennmedisinske oppgaver i kommunen og må ta del i legevakt. For tiden er dette ved Asker og Bærum legevakt
 • Deltakelse på ALU-møter (allmennlegeutvalget) er obligatorisk
 • Ny lege er forpliktet til å ta del i kollegial fraværsdekning
Kvalifikasjoner
 • Det søkes etter en ny kollega som er i et utdannelsesforløp for spesialiteten allmennmedisin
 • Det er en forutsetning at søker innehar norsk autorisasjon og har gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig
 • Det forutsettes godt kjennskap til det norske helsevesen
Personlige egenskaper
 • har god arbeidskapasitet
 • ønsker å bidra til økt kvalitet og ta aktiv del i den daglige driften av legesenteret
 • er positiv og fleksibel og ønsker å bidra til et godt arbeidsmiljø
 • trives i selvstendig arbeid, men som verdsetter godt samarbeid med kollegaer, både leger og sekretærer
 
Politiattest kreves av den som får tilbud om hjemmelen.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Asker kommune
Kontaktpersoner
Navn: Magdalena Gaitanaru
Tittel: Fastlege
Telefon: 66 78 56 00
Navn: Kristin Glestad
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 66 76 84 64
Arbeidssted
Sentrumsklinikken
Bankveien 1
1383 ASKER