Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Hudavdelingen holder til i Kunnskapssenteret og har regionansvar for diagnostikk og behandling av dermatovenerologiske pasienter i Midt-Norge.  Avdelingen har universitetssykehusfunksjon og er regionens eneste dermatologiske sengeavdeling og har 10 overleger og 6 leger i spesialisering.
Avdelingen består av sengepost med 5 senger, dagbehandlingsenhet med lysbehandling og Hud- og venerisk poliklinikk
Avdelingen har nå et ledig 6 måneders vikariat for lege i spesialisering.

Den som tilsettes må inngå i den til enhver tid gjeldende vaktordning.

Arbeidsoppgaver

  • Arbeid ved hudpoliklinikken
  • Arbeid ved avdelingens sengepost og dagavdeling 

Kvalifikasjoner

  • Sykehuset forutsetter at de som tilsettes behersker norsk for muntlig og skriftlig kommunikasjon.
  • Norsk autorisasjon og attester vedlegges. Tjeneste som ikke er dokumentert vil ikke bli tatt med i vurdering.
  • Søkere med dermatologisk erfaring vil bli foretrukket.

Personlige egenskaper

  • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
  • Vi ønsker en medarbeider som er løsningsorientert og har gode samarbeidsevner, da mye av virksomheten er preget av tverrfaglig samarbeid. Evne til samarbeid med ulike yrkesgrupper vektlegges derfor høyt.
  • Vi ønsker en medarbeider som er positiv og bidrar til et godt arbeidsmiljø. 

Vi tilbyr

  • Lønn etter overenskomst mellom Spekter og Den norske Legeforening.
  • Offentlig pensjonsordning og forsikringsordninger i KLP med gunstige lånevilkår og banktjenester.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
St. Olavs hospital HF
Kontaktperson
Navn: Ellen Marie Bjørge
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 72820796
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer, St. Olavs hospital
Olav Kyrres gate 13
7030 Trondheim