Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Har du norsk legeautorisasjon med gjennomført LIS1 tjeneste? I så fall er du hjertelig velkommen til å søke på to ledige fastlegehjemler ved Vikersund legekontor, med lister på henholdsvis 800 og 600 pasienter. Vi jobber for å inngå § 8-2-avtale med legekontoret. Det er tett kollegial samhandling med kommuneoverlege, 11 fastleger og 2 LIS1 fordelt på fire kontorer i kommunen.

Vi stiller med flotte kontorer, hyggelig hjelpepersonell og vi dekker tiltak for samhandling og felles utvikling. Du vil komme til en flott kommune med engasjerte innbyggere, et behagelig prisnivå og et blomstrende kulturliv og innbydende natur med fjell, skog og Tyrifjorden i nærområdet. Det er kort vei til Hønefoss med Ringerike sykehus, Drammen og Oslo. 

Modum kommune - YouTube 

Vi vil bidra så godt vi kan til at du trives; både på og utenfor arbeidet ditt som allmennlege. 

Stillingene kan søkes av spesialister i allmennmedisin eller være ALIS-stillinger, drevet som selvstendig næringsdrift. Hjemlene inngår i avtale med kommunen om drift jfr Rammeavtale mellom KS og Den norske legeforening om allmennlegepraksis i fastlegeordningen i kommunene ASA 4310, § 8-2. Forskrift om fastlegeordningen og gjeldende avtaleverk regulerer kommunens vilkår for avtalen. Det er pliktig deltakelse i interkommunal legevakt ved Ringerike sykehus, Hønefoss. Hjemmelen kan bli tilknyttet kommunale oppgaver med inntil 7,5 timer per uke. 

Hjertelig velkommen til å søke hos oss - vi gleder oss til å bli kjent med deg!

Om arbeidsstedet
Vikersund legekontor er et moderne og veldrevet legekontor med høy trivsel og godt arbeidsmiljø, nå bygget ut til å være et 3-legekontor, med svært dyktige og humørfylte legesekretærer. Kontoret er utstyrt med moderne laboratorium, EKG, spirometri, 24-timers BT-måling og utstyr for småkirurgi og gynekologi. Journalsystem: Pridok.

Kvalifikasjoner
- Norsk legeautorisasjon
- Du bør ha gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig

Annet
- Tilfredsstillende politiattest må leveres før tiltredelse, i henhold til gjeldende regelverk
- Krav om førerkort

Personlige egenskaper
- Personlig egnethet som fastlege og kollega vektlegges
- Det er viktig at du har gode kommunikasjonsevner
- Kvinner oppfordres spesielt til å søke

Vi tilbyr
Dekking av inntil to tverrfaglig samhandlingsmøter med kommunal omsorgstjeneste, lokalsykehus og med NAV per år. Dekning av ekstra kostnader til utdanning som kursdager, veiledningsaktiviteter og praksiskompensasjon ved fravær relatert til dette.

Søknad
Du kan søke på stillinger uten å opprette brukernavn/passord, men da blir ikke CV'en din lagret, og du må legge den inn på nytt dersom du skal søke på stillinger senere. Det kan være en fordel å opprette bruker om du skal søke på flere stillinger, dette gjør du ved å trykke på «ny bruker» under oversikten over ledige stillinger, eller når du søker på en stilling.

Etter søknadsfristen vil det bli utarbeidet en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, kjønn, bostedskommune og nåværende stilling. Har du bedt om å bli unntatt offentlighet må dette begrunnes. Søkere som ikke oppgir begrunnelse blir ikke vurdert for konfidensiell behandling, og vil bli oppført på offentlig søkerliste. Modum kommune praktiserer mer-offentlighet, og det skal derfor tungtveiende grunner til for at vi kan unnta søkere til stillinger i kommunen fra offentlighet. Dersom begrunnelsen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Modum kommune
Kontaktpersoner
Navn: Bjørn Olav Fischer
Tittel: Fastlege Vikersund Legekontor
Telefon: +47 90891920
E-post: bjorn.olav.fischer@vikersundlegekontor.nhn.no
Navn: Pål Steiran
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: +47 40808991
E-post: pal.steiran@modum.kommune.no
Arbeidssted
Vikersund legekontor
Rådyrveien 2
3370 VIKERSUND
Søk på stillingen