Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin ligger i Klostergata, i samme område som de fleste av de øvrige klinikker i St. Olavs Hospital HF, og tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) til innbyggerne i Trøndelag.

Klinikken består av følgende avdelinger:

 • Allmenn døgn
 • Krise korttid døgn med Rusakutt
 • Poliklinikk - LAR
 • Kompetansesenter rus Midt-Norge

Klinikken utlyser 100% vikariat som lege i spsesialisering (LIS3) fra dags dato og ut august 2023.
Vi søker deg som har interesse for rus og avhengighetsmedisin. Vi er godkjent utdanningsinstitusjon for spesialisering innen rus og avhengighetsmedisin. Leger som venter på LIS1 og allmennpraktikere  som trenger sykehuspraksis er også velkommen til å søke på stillingen. 

Stillingene inngår i klinikkens legegruppe som består av 9 legeårsverk. Klinikken har en vaktordning som innebærer hjemmevakt med utrykning ved behov, samt noe tilstedevakt på helg 

Mangfold ved Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin 
Medarbeiderne ved Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin skal representere hele Norges befolkning, og vil ha ansatte med forskjellige alder, kjønn og bakgrunn. Vi er en IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv), og vi ønsker å legge til rette for ansatte med redusert funksjonsevne. 

Arbeidsoppgaver

 • Kartlegging, utredning og behandling.
 • Tverrfaglig samarbeid både internt og eksternt.
 • Utviklingsarbeid, både internt og samarbeid med andre klinikken og avdelinger i St. Olavs hospital HF. 
 • Vakttjeneste.

Kvalifikasjoner

 • Bestått embetseksamen i medisin.
 • Fortrinnsvis ferdig med LIS 1. Uten LIS 1 blir arbeidsavtalen for en kortere periode.
 • Interesse for rus- og avhengighetsmedisin.
 • Interesse for fagutvikling.
 • Evne og lyst til å jobbe tverrfaglig.
 • Evne til å jobbe systematisk og målrettet.

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet og engasjement vektlegges.
 • Det stilles krav om at søkere må beherske norsk eller annet skandinavisk språk flytende, både skriftlig og muntlig.
 • Fleksibel og omstillingsvillig.
 • Løsningsorientert.

Vi tilbyr

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
St. Olavs hospital HF
Kontaktpersoner
Navn: Unni Korshavn
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 97734704
E-post: unni.korshavn@stolav.no
Navn: Trine Amundal
Tittel: Seksjonsoverlege rus- og avhengighetsmedisin
Telefon: 99109536
E-post: trine.funder.amundal@stolav.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin, St. Olavs hospital
Klostergata 48
7030 Trondheim