Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Barne- og ungdomsklinikken er en del av et universitetssykehus med lokal, regional og delvis landsfunksjon for behandling og pleie av barn og ungdom i aldersgruppen 0-16/18 år. Klinikken ivaretar et bredt fagområde med et tverrfaglig behandlingsmiljø. Klinikken består av følgende avdelinger/seksjoner: Nyfødt intensiv, Barn intensiv,
Barn medisin, infeksjon og nevrologi, Barn kreft- og blodsykdommer, Barn poliklinikk, Pasientmottak, Barn ortopedi, Barn kirurgi og Habiliteringstjenesten for barn og unge. Klinikken har 13 LIS-stillinger samt fordypningsstilling i sosialpediatri.

Ved Barne- og ungdomsklinikken er det ledig 100% stilling som lege tilknyttet prosjektet «Tverrfaglig helsekartlegging».

Arbeidsoppgaver

Stillingen er knyttet til videreføring av prosjektet «Tverrfaglig helsekartlegging» som har som formål å gjøre en bred helsekartlegging av barn hvor det er besluttet omsorgsovertakelse. Dette for å optimalisere helsehjelp og omsorg til sårbare barn. 

Den som tilsettes vil samarbeide med sykepleier fra Barne- og ungdomsklinikken og vil få opplæring og veiledning fra barneleger med spesialisering i sosialpediatri, men også fra generell pediatri.


Den som tilsettes vil samarbeide tverrfaglig bl.a. med psykologer fra BUP og barnevernstjenesten, og få kjennskap til arbeidet med å utvikle en nasjonal modell for helsekartleggingen. Pr. i dag er dette et prosjekt som organiseres og gjennomføres i regi av Bufetat og legen vil arbeide etter en sakkyndig modell, samt benytte arbeidsmetoder fra sosialpediatrisk undersøkelse. 

Det er vaktfritak og mulighet for redusert arbeidstid etter behov. 

Den som tilsettes vil ha tilhørighet som lege ved Barne- og ungdomsklinikken ved St. Olavs Hospital med arbeidssted hovedsakelig i BUF etats lokaler ved Pirsenteret i Trondheim

Kvalifikasjoner

  • Norsk autorisasjon som lege og fullført LIS1 
  • Relevant yrkeserfaring og klinisk erfaring blir vektlagt
  • Akademisk kompetanse vil bli vektlagt
  • Gode muntlige og skriftlige norsk-kunnskaper

 

Det vil bli krevd politiattest av den som ansettes, jf Helsepersonelloven 20a

Personlige egenskaper

  • Personlig egnethet, herunder gode samarbeidsevner vektlegges
  • Erfaring fra pediatri og sosialpediatri vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

  • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst
  • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
St. Olavs hospital HF
Kontaktperson
Navn: Paul Georg Skogen
Tittel: Klinikksjef
Telefon: 41102510
E-post: paul.georg.skogen@stolav.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs hospital
Olav Kyrres gate 11
7030 Trondheim