Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

 LHL-klinikken Tønsberg har sentral beliggenhet i Kjelleparken ved Tønsberg legevakt.

Klinikken er en del av LHL sykehuset Vestfold som har lokaler i tidligere Horten sykehus. Virksomheten har poliklinisk og kirurgisk aktivitet i Horten og poliklinikk/småkirurgi/endoskopisk virksomhet i Tønsberg.  Vi har ansatte og konsulenter i en rekke legespesialiteter, herunder kardiologi, ortopedi, gastrokirurgi, indremedisin, urologi, samt dyktige sykepleiere og helsesekretærer.

Vi ønsker kardiolog på dagtid, helst fast 1 dag pr uke, enkelte perioder 4 dager pr uke, samt kveldspoliklinikk etter avtale. Vi er fleksible i forhold til ulike ordninger.  
Vi holder i hovedsak åpent på dagtid, men har noe tilbud om kveldspoliklinikk, dette kan økes ved behov. Da vi opplever stor økning av pasientilstrømming innen kardiologi, er vi nå på jakt etter en (eller flere) kardiologer på dagtid/kveldstid. Vi har topp moderne utstyr og lyse flotte kontorer.

Arbeidet består i hovedsak av utredning og oppfølging av polikliniske pasienter;
Eeccokardiografi
EKG - Arbeids-EKG                                                                                         -Holtermonitorering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Den vi søker:
 • Er faglig engasjert
 • Er effektiv og strukturert
 • Har interesse for forebyggende arbeid og polikliniske undersøkelser   
   
Arbeidsoppgaver:
 • Poliklinisk utredning/kontroll av kardiologiske pasienter
 • Ecco kardiografi
 • Belastnings EKG på sykkel
 • Langtidsregistrering av EKG/Holter
    
Kvalifikasjoner:
 • Spesialistgodkjenning
 • Norsk autorisasjon
 • Relevant yrkeserfaring og klinisk erfaring blir vektlagt
 • God skriftlig dokumentasjonsevne
 • Gode språkkunnskaper er avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. 
   
Personlige egenskaper:
 • Motivasjon og interesse for fagfeltet
 • Effektiv
 • Kommunisere tydelig og forståelig overfor pasienter og kollegaer
 • Evne til å bidra positivt til et faglig og svært velfungerende kollegialt godt miljø
 • God faglig vurderingsevne og arbeider målrettet og strukturert
 • Punktlig og pålitelig
 • Fleksibel og løsningsorientert
    
    Vi tilbyr:
 • Arbeid på dagtid/kveldstid - fleksibilitet i arbeidstid - ingen vaktordning
 • Lønn/konsulenthonorar etter avtale
 • En hyggelig og moderne arbeidsplass
 • Et meget godt arbeidsmiljø
 • Fleksibilitet
   
Attester, vitnemål og eventuell annen dokumentasjon må vedlegges søknaden.
   
Ønsker du ytterligere informasjon er du velkommen til å ta kontakt med medisinskfaglig ansvarlig Dag Gullan på telefon 402 87 170, dag.gullan@lhl.no
 
   
 Tiltredelse etter avtale.

Søknadsfrist: 10 November. 2022

Hjemmeside:
 https://www.lhl.no/tonsberg/
 https://www.lhl.no/vestfold/
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
LHL-klinikken Tønsberg
Kontaktperson
Navn: Dag Gullan
Telefon: +47 402 87 170
E-post: dag.gullan@lhl.no
Arbeidssted
Kjellengveien 2C
3125 TØNSBERG