Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Bergen kommune har 15 kommunale sykehjem, 6 behandlingssentre med korttids- og
rehabiliteringssenger og kommunal allmennmedisinsk sengepost (KAS) med mottaks- og KAD senger med ca 60 ansatte sykehjemsleger.
Legene er samlet i Enhet for sykehjemsmedisin i Etat for sykehjem. Det er stor
bredde i spesialiteter hos sykehjemsovelegene. Sykehjemmene er organisert i fire team; nord, sør, vest, og KAS med hver sin teamoverlege. Det er faste
teamundervisninger hver måned, samt felles månedlig internundervisning 
for alle sykehjemsleger i kommunen. Det er egen sykehjemslegevakt for
ettermiddager på ukedager, og dagtid i helger, som primært er bemannet av
sykehjemsleger i enheten. 

Sykehjem er en viktig arena for spesialisering i allmennmedisin. Vi har utdanningskandidater i allmennmedisin (ALIS) etter både gammel og ny
ordning. Vi tilbyr utdanningsplan, veiledning og supervisjon i tråd med den nye
spesialistforskriften. I begge ordninger tilbyr vi allmennmedisinsk
tjeneste i sykehjem. 

På flere av våre sykehjem tilbyr vi også institusjonstjeneste i kommunal helseinstitusjon i ny ordning, og har totalt 4,5 stillinger til dette
formålet. Innholdet i tjenesten er rettet mot geriatri og indremedisin, og
veilederne er spesialister i indremedisin og geriatri. 

Vi får fremover ledig flere stillinger for institusjonstjeneste, med oppstart mellom 1. april og 1. september 2022. Tjenestelengde er for
100 % stilling seks til tolv måneder, og ved 50 % stilling forlenges tjenestetid
tilsvarende.

Arbeidsoppgaver

Medisinsk faglig ansvar på institusjon
Undersøkning, diagnostikk og behandling av pasienter 
Delta på institusjonens ledermøte, kvalitetsutvalg etter behov
Bidra aktivt i utviklingsprosesser
Bruke etatens internkontrollsystem
Mulighet for deltagelse i sykehjemslegevakt 

Kvalifikasjoner

Norsk legeautorisasjon
Gjennomført turnus eller LIS1-tjeneste
Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

Interesse for feltet sykehjemsmedisin
Ansvarsbevisst, med fokus på medisinsk behandling som gir god livskvalitet
Gode samarbeidsevner
Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

Godt arbeidsmiljø 
Lønn etter kvalifikasjoner 
Behandlingsretningslinjer til støtte i arbeidet 
Utdanningsplan, veiledning og supervisjon for ALIS etter ny spesialistforskrift. 
Mulighet til å delta på kurs og fagutvikling
Internundervisning 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Bergen kommune
Kontaktpersoner
Navn: Einar Engtrø
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 41 22 94 82
E-post: einar.engtro@bergen.kommune.no
Navn: Aleksandar Rakovic
Tittel: Teamoverlege
Telefon: 98478432
E-post: aleksandar.rakovic@bergen.kommune.no
Navn: Bård Kittang
Tittel: Teamoverlege
Telefon: 900 95 795
E-post: Bard.Kittang@bergen.kommune.no
Navn: Monica Bruu
Tittel: Koordinator
Telefon: 408 17 104
E-post: Monica.bruu@bergen.kommune.no
Arbeidssted
Enhet for sykehjemsmedisin, Bergen kommune
Løvåsveien 26
5145 Fyllingsdalen
Mer om arbeidsgiver

I Bergen, Norges nest største by, ligger husene tett i tett oppover de syv fjell rundt sentrum. Oppl...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image