Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Akershus universitetssykehus avdeling Kongsvinger er i en tilpasningfase hvor vi bygger opp vår kapasitet for å kunne håndtere økt tilførsel av ø-hjelpspasienter fra Øvre Romerike. Vi skal undersøke, utrede og behandle flere pasienter og vi har behov for flere dyktige medarbeidere. Vi håper du har lyst til å være med på denne utviklingen og bidra med din kunnskap og erfaring for å sikre gode pasientforløp i regionens største kompetansevirksomhet.

Revmatologisk seksjon har ledig et kortere vikariat fra 01.12.22, med muligheter for forlengelse. 
Seksjonen har en aktiv poliklinikk, samt 7 senger for komplekse utredninger, behandling og rehabilitering (5-døgnspost).
Virksomheten er basert på helhetlig tilnærming og har fokus på å integrere rehabilitering i behandlingsforløpet. Vårt tverrfaglige basisteam består av revmatolog, LIS lege, fysioterapeut, ergoterapeut, sosionom, sykepleiere, hjelpepleiere, håndterapeut, klinisk ernæringsfysiolog og aktivitør
Vi samarbeider også tett med ortoped/revmakirurg og med ortopediingeniør.

Revmatologi er faget for deg som liker å se sammenhenger og helhet  hos pasienter. Praktiske prosedyrer som ultralyd, leddpunksjon, mikroskopi er en del av arbeidsoppgavene. Du bruker hele bredden av det medisinske fagfeltet.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Arbeidsoppgaver

 • Postarbeid sammen med erfaren lege
 • Mottak av pasienter på sengepsot, journalskriving  og epikriseskriving
 • Bestilling og oppfølging av aktuelle prøver og undersøkelser

Kvalifikasjoner

 • Gjennomført legestudie og venter på LIS1-plass
 • God i norsk, muntlig og skriftlig 

Personlige egenskaper

 • Interesse for klinisk arbeid, faglig engasjement og engasjert
 • Personlig egnethet
 • Gode samarbeidsevner, og liker å arbeide i team
 • Personlig og faglig evne til å ta egne avgjørelser, evne til å arbeide selvstendig og evne til å  utvise godt faglig skjønn.
 • Effektive og gode kommunikasjonsevner
 • Villig til å lære noe nytt

Vi tilbyr

 • Vi tilbyr spennende faglige utfordringer sammen med engasjerte kollegaer
 • Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø.
 • Nærhet til Oslo, Gardermoen og Sverige
 • Hjelp til bolig
 • Gode velferdstilbud for ansatte
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud    
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Mona Åsli Sværen
Tittel: Seksjonsleder (sykepl/jordmor)
Telefon: 47903247
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk divisjon, Revmatologi leger Kongsvinger
Parkveien 35
2212 Kongsvinger