Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Vi har inntil 5 ledige stillinger for lege i spesialisering i anestesiologi. Stillingene er vikariater med mulighet for forlengelse.

Anestesilegene i Tromsø er organisert i en legeavdeling i Operasjon- og intensivklinikken. Anestesifaget ved UNN er bredt, og omfatter anestesiologiske tjenester for alle spesialiteter inkludert hjertekirurgi, nevrokirurgi og pediatri. Hele spesialistutdanningen i anestesiologi kan gjennomføres i Tromsø. 

Vi utfører ca. 16 000 anestesier per år, hvorav 5 000 er ø-hjelpsbehandlinger som håndteres i egen driftslinje ledet av anestesilege. Vårt dagkirurgiske behandlingstilbud er i stadig vekst, og virksomheten flyttet inn i nye operasjonsstuer høsten 2018. Ved generellintensivmedisinsk avdeling behandles ca. 600  respiratorkrevende intensivpasienter per år (2500 intensivdøgn). Smerteavdelingen har et behandlingstilbud til inneliggende pasienter med vanskelig smerteproblematikk, og gjennomfører i tillegg årlig ca. 1100 konsultasjoner ved den tverrfaglige smertepoliklinikken. Klinikken har et faglig ekspansivt miljø. Vi har ansvar for ECMO-behandling, og har god kompetanse på ekkokardiografi, og ultralydveiledede blokkader. Fagmiljøet i avdelingen har ansvaret for utdanning av medisinstudenter, spesialistkandidater i anestesiologi, etterutdanning av anestesiologer, vi bidrar i videreutdanning av spesialsykepleiere, og arrangerer flere nasjonale kurs.

Forskningsaktivitet ved avdelingen har tilknytning til flere miljøer ved Universitetet i Tromsø. Vitenskapelig ansatte er tilknyttet anestesiologisk forskningsgruppe. Anestesilegeavdelingen skal være en samlende enhet for anestesifagets 4 søyler. 

Se også utdanningsplaner i UNN: Utdanningsplan

Arbeidsoppgaver

 • Klinisk anestesiologi i Operasjon- og intensivklinikken, UNN Tromsø. Anestesilegeavdelingen dekker fagområdene smertebehandling, anestesiologi og intensivmedisin. Vi gir anestesi til et bredt spekter kirurgiske tilstander innenfor dagkirurgi, kreftkirurgi, nevrokirurgi og hjerte- og lungekirurgi. Vi bedøver også ved elektive og akuttprosedyrer hos barn
 • Deltakelse i tilstedevakt, enten som primærvakt anestesi med ansvar for operasjonsvirksomhet, fødeepiduraler, postoperativ overvåkning og mottak av traumepasienter eller som primærvakt intensiv med ansvar for behandling av intensivmedisinske pasienter. Klinikken har også tre bakvaktsjikt: bakvaktanestesi, bakvakt intensiv og bakvakt thoraxanestesi
 • Alle våre LIS forventes å bidra til undervisning, forskningsaktivitet og kvalitetsutvikling

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon, samt godkjent turnustjeneste/LIS del 1
 • Søker må beherske skandinavisk språk skriftlig og muntlig
 • Forskningskompetanse vektlegges hos alle søkere

Personlige egenskaper

 • Vi søker ansvarsbevisste og ambisiøse kollegaer med stor arbeidskapasitet som vil være med på å bygge vårt fagmiljø
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner vektlegges
 • Personlig egnethet

Vi tilbyr

 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster og avtaler
 • Anestesilegeavdelingen ved UNN Tromsø dekker alle læringsmål for LIS 3 i anestesiologi
 • Vi er et ungt kollegium i et motiverende fagmiljø som jobber tverrfaglig i team med kritisk syke pasienter og sammensatte problemstillinger
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktperson
Navn: Håkon Kvåle Bakke
Tittel: Seksjonsoverlege LIS
Telefon: 95182294
E-post: hakon.kvale.bakke@unn.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Anestesiavdelingen Tromsø, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Hansine Hansens veg 67
9019 Tromsø