Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
3 av 5 kommunale fastlegestillinger i Lunner er nå besatt.
Er du interessert i allmennmedisin? Ønsker du trygg kommunal stilling med gode sosiale rettigheter? Ønsker du god kommunal lønn med pensjon, hvor det i tillegg kommer provisjon? Ønsker du god ALIS avtale med sikring av spesialiseringsløp? Da kan dette være den riktige stillingen for deg.
 
Lunner Kommune er i en omleggingsfase hvor flere hjemler er omgjort til kommunale fastlegestillinger. Det utlyses med dette 1 stilling tilknyttet Harestua medisinske senter og 1 stilling tilknyttet Roa legefellesskap. Visjonen vår er å ta faget allmennmedisin tilbake i et kollegialt felleskap hvor det er god mulighet for faglig sparring og kollegial støtte i arbeidet. Dette i et miljø med fokus på faglig og personligutvikling. Ingen skal stå alene med et ansvar i de krevende beslutningene. Legene inngår som en del av den kommunale allmennmedisinske tjeneste og skal være en godt integrert del av kommunens totale primære helsetjeneste. Det legges til rette for spesialisering i allmennmedisin slik løpet blir tilrettelagt den enkelte lege i spesialisering. Det tildeles veileder i ALIS- løpet.

Arbeidsoppgaver
 • Generelle allmennmedisinske pasientrettet oppgaver.
 • Offentlig allmennmedisinske legeoppgaver ved helsestasjon, sykehjem, skolehelsetjeneste og legearbeid for prioriterte pasientgrupper vil periodevis være en del av arbeidet. Dette tilrettelegges slik man oppnår bred faglig utvikling og sikrer godt kjennskap til hele kommunens varierte allmennmedisinske tilbud
 • Lunner kommune inngår i velorganisert interkommunal legevakt på Gran og Gjøvik. Legen som ansettes i stillingen må regne med deltakelse i legevakt. Vaktbelastningen er 1-2 vakter pr måned med mulighet for å påta seg ekstravakter.
 • Legene vil også være en del av daglegevaktsordningen på legesenteret de er tilknyttet.

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege og gjennomført LIS1/turnustjeneste
 • Spesialist i allmennmedisin eller ønske om å starte spesialiseringsløp
 • Gode kommunikasjonsferdigheter, må beherske norsk meget godt skriftlig og muntlig
 • Godt kjennskap til norsk helsevesen
 
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeidsevner, fleksibilitet, positiv innstilling og god arbeidskapasitet er en forutsetning
 • Personlig egnethet vektlegges.
 • Genuin interesse for mennesker, deres helse og livssituasjon

Vi tilbyr
 • Legesenteret på Harestua WebMed som journalføringssystem, Legesenteret på Roa har CGM journalføringssystem.
 • Begge legesentre har trinnvis som internkontrollsystem og Helse Norge
 • Gratis parkering
 • Gode samarbeidspartnere i andre deler av helsetjenesten i kommunen
 • Gode kollegiale forhold
 • Tilsetting iht. gjeldende lover og regelverk
 • ALIS avtale. Lunner kommune legger til rette for at spesialisering i allmennmedisin gjennomføres og sikrer veileder
 • Konkurransedyktig lønn, med provisjonsordning
Ansettelse på de nevnte kommunale vilkår forutsettes av godkjent politisk vedtak
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Lunner kommune
Kontaktperson
Navn: Bjarne E. Oure
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 41476679
E-post: bjarne.oure@lunner.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Harestua/Roa
Sandsvegen 1
2740 ROA