Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Vi har ved Kvinneklinikken, avdeling føde og barsel behov for seksjonsleder for legene.

Stillingen innebærer et seksjonslederansvar for våre spesialister i fødselshjelp og funksjon som medisinskfaglig rådgiver for avdelingsleder i Føde og barselavdelingen. Stillingen kombineres med klinisk drift i forholdet 40 % administrasjon og 60 % klinikk.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Arbeidsoppgaver

 • Seksjonsleder har totalansvar for den faglige og administrative driften i seksjonen.
 • Seksjonsleder rapporterer til avdelingsleder i Føde og barselavdelingen.
 • Seksjonsleder har personalansvar for alle ansatte i seksjonen. Seksjonen har 15 årsverk.
 • Seksjonsleder ivaretar funksjon som medisinskfaglig rådgiver for avdelingsleder.
 • Som medisinskfaglig rådgiver har du ansvar for oppfølging og saksbehandling i tilsynssaker og klagesaker i avdelingen.
 • Har ansvar for å følge opp HMS i seksjon
 • Følger opp kvalitetsarbeide i seksjonen ved og å planlegge, gjennomføre, koordinere og evaluerer kvalitets- og forbedringsarbeid.
 • Seksjonsleder samarbeider tett med leder for gynekologisk avdeling og leder for LIS leger.
 • Er økonomiansvarlig i egen seksjon. Dette innebærer at man deltar i Føde og barselavdelingen og Kvinneklinikkens årlige strategi, - plan – og budsjettarbeid, og er ansvarlig for avstemming av budsjett i egen seksjon.
 • Seksjonsleder har, i samarbeid med forskningsavdelingen, ansvar for å tilrettelegge for at klinisk forskning kan utøves i sin seksjon.
 • Seksjonsleder skal bidra til dialog og samhandling med tillitsvalgte og verneombud.

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i kvinnesykdommer og fødselshjelp.
 • Ønskelig lederutdannelse og ledererfaring - gjerne fra en kvinneklinikk.
 • Akademisk utdanning vektlegges.
 • Kjennskap til ressursstyringsprogrammet GAT.
 • Søker må ha gode samarbeidsevner, være strukturert og ha evne til helhetstenkning.

Personlige egenskaper

 • Søker må ha gode samarbeidsevner.
 • Være strukturert og ha evne til helhetstenkning.
 • God skriftlig  og muntlig fremstillingssevne.
 • Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale. 
 • Gode velferdstilbud for ansatte.
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Seksjonsleder
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Linda Merete Aasen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 93455622
E-post: liaa@ahus.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Kvinneklinikken, Avdeling for føde og barsel
Sykehusveien
1474 Nordbyhagen