Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Vi søker etter en engasjert og faglig sterk overlege til et av våre generalistteam i fast stilling

Vi søker etter en engasjert og faglig sterk overlege til et av våre generalistteam i fast stilling
Vi søker etter en faglig sterk og engasjert medarbeider, som har god arbeidskapasitet, god evne til å strukturere arbeidet sitt og samtidig evne til å samarbeide innad i en tverrfaglig enhet. Vi ønsker oss en kollega med engasjement for forbedringsarbeid og videreutvikling av tilbudet ved BUP Follo. Et godt arbeidsmiljø er viktig for oss, og vi ønsker oss en medarbeider som er med på å bygge og bevare et godt arbeidsmiljø. Vi arbeider etter avdelingens grunnverdier: Pasienten i sentrum, rett hjelp til rett tid, sammen med pasienten, og sammen om pasienten.

Det er totalt 6 overlegestillinger hvorav 5 er besatt, samt 5 LIS ved seksjonen. 
BUP Follo har et overlegeprosjekt som har fokus på overlegens rolle i BUP, med egen veiledningsgruppe for overlegene.
Legene på BUP Follo har som regel en legekollega lett tilgjengelig. På seksjonen er det praksis med å ha åpne dører og kunne drøfte fortløpende med hverandre. Det er også ukentlige legemøter/overlegemøter der faglige spørsmål og utfordringer drøftes. Som overlege vil det være mulighet for å delta på regionale samlinger 4 ganger i året, samt overlegesamling (i samarbeid med OUS) årlig, i tillegg til andre relevant kurs.

BUP Follo gir utrednings- og behandlingstilbud til barn/ungdom (0-18 år) med psykiske vansker. Vi er opptatt av å innlemme familien i behandlingen, og vi har mye samarbeid med kommunale tjenester. Vi tilbyr gode gruppetilbud for barn, ungdom og foreldre innen ulike områder, som for eksempel Aspergers syndrom, angsttilstander og relasjonelle vansker, Vi har fordypnings team innen traume/psykose, spiseforstyrrelser og nevropsykologiske tilstander.

BUP Follo har nylig flyttet inn i nye sentrale lokaler. Det er kort vei til jernbane, og fra desember 2022 åpner Follobanen m 12 min reisetid Oslo- Ski.
BUP Follo er en poliklinikk i avdeling BUP ved Akershus universitetssykehus. Vi er en av seks poliklinikker i avdeling BUP på AHUS, og vi har også to døgnenheter i avdelingen. BUP Follo har 54 stillinger, og er inndelt i 5 generalist team, et sped- og småbarnsteam og et kontorfaglig team. BUP Follo dekker kommunene Nordre Follo, Frogn, Nesodden og Ås.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Arbeidsoppgaver

 • Pasientansvar for utredning og behandling
 • Oppfølging og ansvar for medikamentell behandling
 • Deltagelse i internt tverrfaglig samarbeid, i samarbeid med øvrig spesialisthelsetjeneste og med kommunalt hjelpeapparat
 • Veiledning av lege i spesialisering
 • Spesialisttilsyn i andres saker -  kvalitetssikring av kliniske beslutninger og pasientforløp
 • Seksjonen tilbyr øyeblikkelig hjelp til kommunene våre i arbeidstiden 08.00-15.30
 • Deltagelse i seksjonens internundervisning og evt annen undervisning 

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon
 • Spesialist i barne- og ungdomspsykiatri er ønskelig
 • Lege i spesialisering med kort tid igjen til å bli spesialist er også aktuell og kan søke
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Bred kompetanse på utredning og behandling av barn og ungdom i poliklinikk
 • Politiattest må fremlegges ved ansettelse

Personlige egenskaper

 • God evne til samarbeid med andre fagpersoner
 • Engasjement for videreutvikling av tilbudet
 • Fleksibel og med ønske om å sette pasienten i sentrum
 • Strukturert og med evne til prioritering i en hektisk hverdag
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale
 • Vi tilbyr et engasjerende og aktivt fagmiljø
 • Deltagelse i veiledningsgruppe for overleger
 • Gode velferdstilbud for ansatte, for eksempel hytteutleie, teaterbilletter og mye annet
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktpersoner
Navn: Ingeborg Svartsund Arntsen
Tittel: Psykologspesialist
Telefon: 64852050
E-post: Ingeborg.Svartsund.Arntsen@ahus.no
Navn: Kirsti Jackson
Tittel: Seksjonsleder/overlege
Telefon: 64852050
E-post: kirsti.jackson@ahus.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Divisjon psykisk helsevern, BUP Follo
Idrettsveien 20
1400 Ski