Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Kreftregisteret er en forskningsinstitusjon som huser det nasjonale kreftregisteret og kliniske kreftregistre (kvalitetsregistre). Registeret er et av de eldste i verden med landsomfattende krefttall siden 1950-tallet. Kreftregisteret administrerer dessuten de nasjonale kreftscreeningsprogrammene og flere kohorter og biobanker, inkludert Janus serumbank med serumprøver fra mer enn 300 000 individer hvorav mer enn 100 000 har utviklet en kreftdiagnose etter prøvetaking. Kreftregisteret er en del av Oslo universitetssykehus Comprehensive Cancer Center. Seksjon for epidemiologi og forebygging har en ledig fast stilling for forsker med medisinsk kompetanse. Et overordnet mål for vår forskningsaktivitet er epidemiologiske studier av en rekke faktorer som kan påvirke kreftrisiko og overlevelse, og derved lede frem til målrettede kreftforebyggingsstrategier. Vår forskningsaktivitet er særlig basert på store prospektive befolkningsbaserte helseundersøkelser, kohorter og biobanker kombinert med data fra Kreftregisteret og andre nasjonale registre.

Kreftregisteret er en del av Oslo universitetssykehus, og en arbeidsplass med stort mangfold. Vi oppfordrer deg til å søke uavhengig av hvem du er, og hvilken bakgrunn du har.


Arbeidsoppgaver

Til vår dynamiske og tverrfaglige avdeling søker vi en høyt motivert forsker, som skal bidra i studier både innenfor forskningsavdelingen og på tvers av Kreftregisterets øvrige avdelinger. Kreftregisteret har etablert kvalitetsregistrene for en rekke kreftformer med kliniske, patologiske og pasientrapporterte data. Klinisk kompetanse vil være en styrke når man skal bruke slike data i forskning for mer effektiv forebygging, diagnostisering og behandling av kreftsykdom, med mål om mindre sen-effekter. Særlig er nytten og effekten av kreftlegemidler og andre legemidler, som kan påvirke kreftprosesser, et voksende forskningsfelt. Det forventes at forskeren bidrar i pågående forskningsprosjekter og også selv utvikler prosjekter og innhenter forskningsmidler. Etablering og utvikling av samarbeid med nasjonale og internasjonale kliniske og forskningsmiljø vil være nødvendig i stillingen. Kommunikasjon av kunnskap om kreft og forskningsresultater er en viktig oppgave, gjennom publisering i internasjonale vitenskapelige tidsskrift, deltakelse på nasjonale og internasjonale konferanser, til helsemyndigheter, helsetjenesten, til befolkningen og til målrettede grupper via ulike kanaler.

Vi ser etter noen med interesse for å utnytte potensialet i kreftregisteret og kvalitetsregistrenes kliniske og patologiske data, behandlingsdata (Inspire) og pasientrapporterte data om deres opplevelser knyttet til sykdommen, behandlingen og møtet med helsetjenesten (PROM/PREM), gjerne sammen med andre datakilder for å svare på biologisk og epidemiologisk drevne spørsmål i kreftforskningen. Vi vet en god del om årsaker til kreft, men mindre om faktorer av betydning for kreftoverlevelse både med hensyn til tilbakefall, levetid og livskvalitet.


Kvalifikasjoner
 • Utdanning i medisin og fullført PhD
 • Spesialisering innen kreftbehandling eller samfunnsmedisin er ønskelig
 • Erfaring med utarbeidelse og gjennomføring av studier innen relevant fagfelt
 • Erfaring i publisering i internasjonale vitenskapelige tidsskrift
 • Erfaring med søknader om forskningsmidler
 • Erfaring med prosjektledelse og veiledning
 • Gode ferdigheter i engelsk, skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

Vi søker en ambisiøs og entusiastisk kandidat med sterk interesse for kreftepidemiologi og forskningserfaring fra epidemiologisk og/eller klinisk forskning. Vi ønsker også at kandidaten legger til rette for et tett samarbeid mellom eksisterende epidemiologiske miljøer i vår avdeling og kliniske miljøer nasjonalt og internasjonalt. Vi forventer selvstendig arbeid og samarbeid i tverrfaglige team, samt gode analytiske evner. 


Vi tilbyr
 • Et dynamisk, tverrfaglig og kreativt arbeidsmiljø
 • Kompetanse innen kreftepidemiologi, kreftbiomarkører, biostatistikk, biobanking, register-basert forskning og screeningsforskning
 • Samarbeid med sterke nasjonale og internasjonale kreftforskningsgrupper i Europa og USA
 • Gode ​​velferdsgoder, forsikrings- og pensjonsordning i henhold til Oslo universitetssykehus' avtaler
 • Lønn fastsettes etter kvalifikasjoner

Ved vurdering av søknadene vil det bli lagt særlig vekt på dokumenterte faglige kvalifikasjoner og motivasjon. Kvalifikasjoner og egnethet vil bli vurdert gjennom intervjuer og referanser.

Er du interessert i stillingen så send oss en søknad med motivasjonsbrev, CV, publikasjonsliste, kopi av vitnemål, og kontaktinformasjon for minst tre referanser i én pdf-fil. Søknad med vedlegg skal leveres i vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst følg linken "søk stilling". Vær oppmerksom på at alle dokumenter skal være på norsk (eventuelt et annet skandinavisk språk) eller engelsk.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren inngå på den offentlige søkerlisten, også i tilfeller hvor søkeren har bedt om taushetsplikt.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Forsker
Arbeidsgiver
Kreftregisteret
Forskningsavdelingen
Kontaktpersoner
Navn: Trude Eid Robsahm
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 97584367
E-post: trude.eid.robsahm@kreftregisteret.no
Navn: Mari Nygård
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 95181886
E-post: mari.nygard@kreftregisteret.no
Arbeidssted
Ullernchausseen 64
0379 OSLO