Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Fra og med 2020 har klinikken hatt i oppdrag å innføre, samt videreutvikle veiledet internettbehandling i Helse Sør-Øst. For å styrke denne satsningen har vi nå ledig stilling i 100% for lege, eller psykolog med interesse for utvikling og implementering av digitale verktøy for behandling av psykiske lidelser, rettet mot barn og voksne.

Vi ser etter deg som er motivert for å arbeide med de muligheter som ligger i å benytte digital teknologi i behandling av pasienter. Du har lyst, evne og blir motivert av å tenke «utenfor boksen». Du liker utfordringer og er god til å kommunisere. Du har solide kunnskaper innenfor kognitiv atferdsterapi.  Har du i tillegg erfaring fra undervisning er det en fordel.

Klinikk psykisk helse og avhengighet (KPA) består av fem kliniske avdelinger. Opptaksområdet har tilsvarende ca. 240.000 innbyggere. Klinikken har ca. 960 årsverk. Klinikken har lokasjoner i Horten, Tønsberg, Færder, Sandefjord og Larvik.

KPA har som visjon å være et ledende fagmiljø innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Norge. Vi skal være kjent for pasienter, medarbeidere og samarbeidspartnere som en tilbyder av virkningsfull og effektiv behandling. Klinikkens verdigrunnlag vektlegger at vi tør gå nye veier, at vi er nysgjerrige og lærer aktivt av suksesser og feil. Vi understøtter og tror på menneskers iboende evne til læring, utvikling og å kunne ta egne valg. På flere områder foregår det i klinikken et aktivt utviklingsarbeid. Blant annet digital teknologi i behandling, kvalitetsregister, firedagersbehandling og andre nye behandlingsformer.

Arbeidsoppgaver

 • Utvikling og utprøving av digitale behandlingsverktøy
 • Implementering av digitale behandlingsverktøy
 • Kompetanseutvikling rettet mot digitale behandlingsverktøy
 • Undervisning og deltakelse i opplæring
 • Forskning
 • Representasjon i interregionale og nasjonale sentra
 • Samarbeid med andre helseforetak i regionen og nasjonalt
 • Kommunikasjon internt og eksternt
 • Bidra til å oppfylle klinikkens visjon om virksom og effektiv behandling, samt i å være et ledende fagmiljø innen psykisk helsevern
 • Det tas forbehold om stillingens fremtidige innhold og arbeidsoppgaver

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som lege eller psykolog med erfaring fra psykisk helsevern og/eller rusbehandling
 • Det er ønskelig, men ikke et krav at søker er spesialist innen sitt fagfelt
 • God kjennskap til kunnskapsbaserte behandlingsmetoder, herunder kognitiv atferdsterapi
 • Erfaring og kunnskap om digitale behandlingsverktøy
 • Erfaring fra eller interesse for undervisning
 • Søker må beherske norsk og engelsk skriftlig og muntlig
 • Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge.

Personlige egenskaper

 • God teknologiforståelse eller ønske om å tilegne seg dette
 • Evne til å tenke strategisk og helhetlig
 • Interesse for å tenke nytt, samt se muligheter
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til faglig ledelse
 • Interesse for forskning og systematisk evalueringsarbeid
 • Utviklingsorientert, analytisk, strukturert og systematisk
 • Gode evner til samarbeid og å bygge relasjoner
 • God handlingskraft og evne til gjennomføring
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr

 • Bidra i et spennende arbeid, der utviklingen av et fremtidsrettet behandlingstilbud står i fokus
 • Gode kollegaer og et høyt kvalifisert fagmiljø
 • Gode muligheter for å bygge nasjonalt og internasjonalt nettverk
 • Gode faglig og personlige utviklingsmuligheter
 • Deltakelse på nasjonale og internasjonale konferanser
 • Gode kollegaer og fleksible arbeidsordninger.
 • Dersom søker er interessert, kan det tilrettelegges for noe klinisk arbeid

Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning. Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold HF
Kontaktpersoner
Navn: Arild H. Aasen
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 90181731
Navn: Christian Reissig
Tittel: Klinikksjef
Telefon: 95481540
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinikk psykisk helse og avhengighet, Sykehuset i Vestfold HF
Håkon V gate 17
3116 Tønsberg