Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Vi tilbyr
 • 100 % stilling med valgfri ansettelse, du kan være kommunalt ansatt eller selvstendig næringsdrivende.
 • Listestørrelse på 600 pasienter som medfører tre til fire kurative dager i uken, samt kommunale allmenlegeoppgaver.
 • Hjemmekontorløsning via Norsk helsenett.
 • Et meget godt faglig miljø med positive kolleger.
 • Strukturert utdanningsløp med kompetente og engasjerte veiledere for deg som er i spesialisering (ALIS).
 • Stabile og flinke medarbeidere med egen daglig leder i full stilling, 4 sykepleiere og 13 helsesekretærer.
 • Eget sårteam, diabetessykepleier og kompetanse på allergivaksinasjon m.m.
 • Velutstyrt laboratorium.
 • Ultralydapparat både på legesenteret og legevakten i samme bygg.
 • Tilknyttet forskningsnettverket Praksisnett.
 • 8.2-avtale etter ASA 4310 med et ekstra kommunalt driftstilskudd i tillegg til ordinært basistilskudd for næringsdrivende. 
 • ALIS-avtale for ikke-spesialister.
Spesialisering i allmennmedisin - LIS3/ALIS
Det vil legges til rette for at leger som ikke er spesialist i allmennmedisin, kan få veiledning og tellende tjeneste for spesialiseringen. Kommunen er registrert utdanningsvirksomhet og tilbyr gode ALIS-avtaler til sine utdanningskandidater. Da behovet for fastleger er økende, er det gode muligheter for at vikariatet kan videreføres til å betjene en ny, fast fastlegehjemmel for selvstendig næringsdrift ved vikariatets utløp.

Arbeidsoppgaver
 • Ordinær fastlegepraksis med pasienter tre til fire dager i uken.
 • Offentlig legearbeid etter gjeldene regler i fastlegeavtalen og kommunale behov.
 • Legevaktdeltakelse som etter fastlegeforskriften. Det er 14-delt vaktordning lokalisert til Vennesla sentrum kl. 16-23 hverdager
  og 08-23 lørdag/søndag/helligdager. Noen enkeltvakter ved nattlegevakten ved Kristiansand legevakt i tidsrommet kl. 23-08 må også påregnes.
Kvalifikasjoner
 • Gyldig legeautorisasjon uten begrensninger.
 • Full rekvisisjonsrett.
 • Godkjent LIS1-tjeneste.
 • Spesialitet i allmennmedisin, eller igangsatt spesialisering i allmennmedisin.
 • Søker bør ha førerkort kl. B med manuelt gir på grunn av legevaktbil. Det er en fordel å disponere egen bil.
 • Krav om politiattest. Før tilsetting må det fremlegges politiattest av nyere dato (ikke eldre en 3 måneder) etter Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner med pasienter, pårørende, kollegaer og hjelpepersonell.
 • Evne til selvstendighet og strukturert arbeid.
 • Meget god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • Evne til å gi og ta mot veiledning.
 • Erfaring fra norsk allmennmedisin.
Søknad på og tildeling av fastlegehjemmel
Vennesla kommune benytter kun elektronisk søknadsskjema.
Det må oppgis minst to referansepersoner.

Tildeling av hjemmel og ansettelse i kommunen skjer etter gjeldende regler.
Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at søknaden blir unntatt fra offentlighet. Søkere vil varsles dersom anmodningen ikke kan imøtekommes (jf. Offentleglova § 25).
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Vennesla kommune
Hjemmeside: https://www.venneslalegesenter.no/
Kontaktperson
Navn: Kirsten Toft
Tittel: kommuneoverlege
Telefon: 99047100
E-post: kirsten.toft@vennesla.kommune.no
Arbeidssted
Vennesla legesenter
Sentrumsvegen 41
4700 VENNESLA