Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
I Horten kommune har 24 av 24 fastleger fulle lister og ventelister. Nye og dyktige fastleger vil sannsynligvis raskt opparbeide seg et hensiktsmessig pasientgrunnlag.
Kommunen er godkjent utdanningsvirksomhet og tilbyr ALIS avtale med utvidet tilskuddsordning for allmennleger i spesialisering. Kommunen har stort fokus på allmennlegenes arbeidsvilkår og er i samarbeid med fastlegene i en prosess for å bedre fastlegenes vilkår.

Kommunen har ledige 0-hjemler ved følgende fastlegekontorer: 

Horten Kommunale legekontor, Harald Pedersens gate 9, Horten
Et nyetablert kommunalt fastlegekontor som vil ha plass til 3 fastleger. Kontoret driftes etter 8.2 modell. For leger som ikke er ferdig spesialister, vil kommunen opprette ALIS-avtale med bl.a. veiledning og ALIS-tilskudd. Legekontoret vil ligge lett tilgjengelig i Legevaktens lokaler ved tidligere Horten sykehus, som nå bl.a. inneholder LHL-sykehuset i Vestfold, privat fastlegepraksis, omsorgsboliger og Horten helsehus. Legekontoret er godt utstyrt og har dyktige medarbeidere.  Oppstart etter avtale.

Kontaktperson: Jonette A. Ellingsen 98068180/ Torbjørn Aunan 45230666

Åsgårdstrand helsesenter, Grev Wendels gate 44, 3179 Åsgårdstrand
Veletablert legekontor med en svært erfaren spesialist i allmennmedisin hvor det nå etableres en 0- hjemmel. Inntil  praksisen oppnår 500 pasienter, vil legen være garantert et driftstilskudd tilsvarende 500 pasienter, en ordning som varer i 2 år etter oppstart. For leger som ikke er ferdig spesialister, vil kommunen opprette ALIS-avtale med bl.a. veiledning og ALIS-tilskudd. Hjemmelsinnehaver vil være selvstendig næringsdrivende.
Vi har dyktige legesekretærer og kontoret er veldrevet. Flotte og romslige lokaler. Gode parkeringsmuligheter. 
Ligger sentralt ved et kjøpesenter med matbutikk, blomsterbutikk, klesbutikker, Fargerike, treningssenter og apotek. 
Oppstart etter avtale.

Kontaktperson/fastlegekollega: Sjur Rød-Larsen 91850620


Arbeidsoppgaver
 • Fastlegeansvar for egne listepasienter
 • Deltagelse i kommunens legevaktsordning
 • Samarbeid med kommunale helsetjenester og helseforetak
 • Som fastlege kan man pålegges kurativt arbeid for kommunen i inntil 7,5 timer pr. uke, med lønn og praksiskompensasjon etter gjeldende avtaler.
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gjennomført norsk turnustjeneste eller tilsvarende
 • Søker må kunne beherske norsk godt både skriftlig og muntlig, og kunne kommunisere godt
 • Søker må kunne engelsk
 • Søker uten godkjent spesialitet i allmennmedisin må inngå i et utdanningsløp for å oppnå slik spesialitet.
 • Søker må kunne fremlegge gyldig politiattest før ansettelse
Personlige egenskaper
 • Personlig egenskaper som bl.a. god pasienthåndtering, høy faglighet og samarbeidsevne vektlegges
 • Fleksibilitet for overtakelsestidspunkt kan vektlegges
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt
Vi tilbyr
 • Dyktige fastlegekollegaer å samarbeide med
 • Spennende og givende arbeidsoppgaver
 • Utvidet tilskuddsordning for ALIS
 • Konkurransedyktige betingelser med kommunalt påslag på basistilskudd
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Horten kommune
Kontaktpersoner
Navn: Niels E. Kirkhus
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 90279120
E-post: niels.kirkhus@horten.kommune.no
Navn: Torbjørn Aunan
Tittel: Kommuneoverlege 2
Telefon: 452 30 666
E-post: torbjorn.aunan@horten.kommune.no
Navn: Jonette Alm Ellingsen
Tittel: Avdelingsleder legetjenester
Telefon: 98068180
E-post: jonette.ellingsen@horten.kommune.no
Arbeidssted
Horten Kommunale legekontor / Åsgårdstrand helsesenter
Grev Wedels gate 40 / Harald Pedersens gate 9b
3182 HORTEN