Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Om stillingen
Helse- og sosialavdelingen har ledig fast stilling som assisterende fylkeslege i 100% stilling, med snarlig tiltredelse. Vi søker etter en samfunnsengasjert lege som har lyst til å bruke sin medisinske kompetanse og erfaring inn i statsforvaltningen.

Om avdelingen
Helse- og sosialavdelingen har 32 medarbeidere med bred helsefaglig, sosial og juridisk kompetanse, eksempelvis leger, sykepleiere, sosionomer, vernepleier og jurister. Den som tilsettes vil derfor samarbeide med personer med annen fagkompetanse

Vi holder til i nye flotte lokaler på Fløyheia i Arendal.

Sentrale oppgaver for avdelingen er å bidra til gode helse- og omsorgstjenester til befolkningen i fylket og se til at den enkelte får oppfylt sine rettigheter etter helselovgivningen. Avdelingen fører tilsyn med helse- og omsorgstjenestene, helsepersonell og de sosiale tjenestene i fylket. Tilsynet skjer ved dels planlagte og dels hendelsesbaserte tilsyn mot kommuner, spesialisthelsetjenesten og andre virksomheter.

Videre har vi ansvar for gjennomføring av statlig politikk, blant annet folkehelsearbeid, kommunale helse- og omsorgstjenester, spesialisthelsetjenesten, sosiale tjenester i NAV og oppfølging av statlige handlingsplaner. Avdelingen har dessuten et omfattende ansvar for tildeling av tilskudd til kommuner, i tillegg til utviklingsarbeid og informasjons- og veiledningsansvar.

Bli bedre kjent med oss ved å se vår rekrutteringsfilm på YouTube: https://youtu.be/deLyIYwt8hw

Arbeidsoppgaver
Den som ansettes i stillingen vil arbeide med saksbehandling, eksempelvis av rettighetssaker, hendelsesbaserte tilsynssaker og tvangsmedisineringssaker, samt delta i tilsynslag for planlagte tilsyn.

Kvalifikasjonskrav
Vi søker etter personer med følgende kvalifikasjoner:
 • medisinsk embetseksamen
 • erfaring fra og kunnskap om kommunehelsetjenesten og/eller spesialisthelsetjenesten
 • god skriftlig- og muntlig framstillingsevne på norsk er et krav
Vi søker primært etter lege med erfaring fra kommunal helsetjeneste og/eller spesialisthelsetjenesten, og vi er åpne for alle typer kliniske spesialiteter. Imidlertid vil spesialitet i samfunnsmedisin være et fortrinn.

Vi legger vekt på personlig egnethet og søker en tillitsvekkende person som er:
 • motivert for en spennende stilling med varierte oppgaver og høyt tempo
 • god til å samarbeide
 • effektiv og har høy arbeidskapasitet
 • villig til å gi av deg selv både faglig og sosialt
 • løsningsorientert, fleksibel, strukturert og har evne til å lytte
Søkerne vurderes utfra kvalifikasjoner, praksis og personlige egenskaper. De første 6 månedene er prøvetid.

Vi tilbyr
 • lønn etter gjeldene avtaler i staten
 • gode lærings- og utviklingsmuligheter 
 • godt sosialt- og faglig miljø med høy kompetanse og stort engasjement
 • familievennlig og fleksibel personalpolitikk
 • gode arbeidstidsordninger med fleksibel arbeidstid
 • flott nytt kontorbygg på Fløyheia i Arendal sentrum
 • medlemskap i Statens Pensjonskasse med gode pensjons-, låne-, og forsikringsordninger
Den som ansettes må kunne akseptere endringer av arbeidsoppgaver innenfor avdelingens saksområder.

Vi ønsker mangfold
Inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi tilrettelegger for medarbeidere som har behov for det. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, alder, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Spørsmål om stillingen
 • avdelingsdirektør og fylkeslege Aase Aamland, tlf. 370 17 838 / 91 69 49 76
 • assisterende fylkeslege Aud Garmann Askevold, 381 76 176 / 91 36 80 18
Søknad sendes elektronisk via lenke på denne siden. Relevante vitnemål og attester må følge søknaden.

Søknadsfrist: 6. november 2022

Søkere som ønsker å reservere seg fra oppføring på offentlig søkerliste må begrunne dette. Vi varsler søkeren dersom vi ikke tar til følge ønske om reservasjon.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Statsforvalteren i Agder
Kontaktpersoner
Navn: Aase Aamland
Tittel: Avdelingsdirektør og fylkeslege
Telefon: 37 01 78 38 / 916 94 976
Navn: Aud Garmann Askevold
Tittel: Assisterende fylkeslege
Telefon: 38 17 61 76 / 913 68 018
Arbeidssted
Fløyveien 14
4838 ARENDAL